Paxat filmfestival markfrågor markkonflikter markexploatering resursfrågor Färnebo folkhögskola Göteborg maj 2013

Paxad mark granskas under filmfestival

Festivalen genomförs i lite mindre format först lördag 18 Maj på Gåvan i Österfärnebo. Den startar kl.12.00 på Gåvan och håller på till och med kvällen. Sedan sker  den stora festivalen 24-25 Maj på Bio Aftonstjärnan i Göteborg. Under två dagar behandlas ämnet markexploatering utifrån ett internationellt perspektiv med filmer från Latinamerika, Afrika och Sverige.

Deltagarna går en resande kurs på Färnebo Folkhögskola söder om Gävle. I vinter har de varit iväg på två olika håll. Halva kursen har besökt Tanzania och andra halvan Ecuador. Nu arrangerar de en filmfestival som uppmärksammar markkonflikter. Filmfestivalen ordnas med stöd från skolan och Latinamerikagrupperna. Filmerna som visas belyser kampen för rätten till mark på olika håll i världen och kommer visas i samband med föreläsningar på samma tema. Alla intäkter från festivalen går till att stödja grupper som jobbar med närliggande frågor.

Festivalen startar på eftermiddagen fredag 24 maj och pågår hela dagen lördag 25 maj.

Program kommer att postas på: https://www.facebook.com/paxatfilmfestival

 

Posted in Kurser.