Meningsfulla studier


På Färnebo lär du dig både teori och praktik. Du skaffar dig kunskaper som du behöver. Du växer genom möten med andra.

Kunskap för livet


Kunskap ger perspektiv och är verktyg för att hantera vardag, yrkesliv och samhälle. På Färnebo får du kunskaper för livet.

Globalt och lokalt


På Färnebo folkhögskola lär vi oss om utvecklingen lokalt runtom i hela världen. Vi lär oss om rättigheter, miljö och förändringsarbete.

Lärande i samspel


Vi är en skola för aktivt deltagande i samhället. I vår verksamhet möter du levande kultur, engagemang och demokrati.

NYHETER

Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Nytt nätverk ska arbeta för naturens rättigheter

Färnebo folkhögskola har under tio år varit bland de ledande i att arbeta med begreppet naturens rättigheter. Sedan i maj i år är vi medlemmar i ett nätverk som bland annat arbetar för att införliva naturens rättigheter i svensk lag.
– Att tala om naturens rättigheter är att ifrågasätta det som länge varit normen – att se naturen som något som bara är till för oss människor.

Hur kan folkbildningen bidra i coronakrisen?

Se videon från webbinariet “Efter corona – vad kan folkbildningen göra för ett hållbart samhälle?” Coronakrisen blottlägger många brister i vårt samhälle, men öppnar också upp för samtal om vad som är viktigt i livet och hur vi kan bygga ett bättre samhälle. Bland talarna fanns 106-årige folkhögskolelegendaren Gösta Vestlund som på telefon från sitt äldreboende hälsade till alla folkbildare i landet.

Problem med ansökningar till kurser

Problem med ansökningar

Vi har uppmärksammats på att vissa ansökningar till våra kurser via programmet Schoolsoft inte har nått fram på grund av tekniska problem. Vi beklagar detta och ber er som sökt en kurs men inte fått återkoppling inom tre arbetsdagar att kontakta oss på info@farnebo.se!

Global Teach-In arrangeras över hela världen. Färnebo folkhögskola är arrangör i Gävleborg.

Glokalt möte för demokratiska lösningar på coronakrisen

Den 26 maj samlas forskare, aktivister och medborgare för glokala samtal i 20 olika länder. Förutom i Sverige hålls möten i bland annat Sydafrika, Indien, Bolivia, Tyskland och USA. Färnebo folkhögskola arrangerar det lokala mötet i Gävleborg.