Omställningspiloterna startar 18 september

Nu kan du söka till Omställningspiloterna – 1 år på heltid som startar 18 september 2017. Det här en kurs för dig som vill:

  • Lära dig resurshushållande minijordbruk, förnybar energi, deltagande demokrati, nya gröna jobb, ekoekonomi mm.
  • Ställa om stad och land till hållbar utveckling.

Genom kursen lär du dig att arbeta praktiskt med möjligheterna till en verkligt hållbar utveckling underifrån. Du får kunskap om vad som krävs för att driva olika projekt, nätverka och göra mer med lokala resurser.

I kursen får du sätta dig in i en mångfald olika möjligheter att göra saker på ett ekologiskt och socialt bättre sätt än idag. Vi kommer bland annat jobba med följande teman:

Lokal mat och minijordbruk
I kursen får du lära dig praktiskt om minijordbruk genom att vara med och sköta skolans trädgård. Du får lära dig grunderna i permakultur, grönsaksodling på friland, odling i kallväxthus, svampodling, agroforestry, ekologisk hönsskötsel integrerad med odlingen mm. Du får utveckla din förståelse av matfrågornas politik lokalt och internationellt samt olika matrelaterade miljö- och rättighetsfrågor.

Sol och förnybar energi
Som studerande ges du vidare praktiska kunskaper om solenergi bland annat genom byggande av solpaneler, studiebesök och praktiskt arbete med ett solenergikooperativ. Du får även utforska möjligheter med andra förnyelsebara energikällor som vind och olika former av organiskt avfall.

Transporter
Dagens fossilberoende transporter är en starkt bidragande orsak till både klimatförändringar och andra miljöproblem. I kursen lär du dig om hur vi kan ställa om transporterna genom både nya livsstilar och hållbar teknik, t.ex. rälsbunden trafik, elfordon och cyklar.

Hållbart boende för alla
Hur vill vi bo och leva? Och hur kan vi utveckla livsvillkoren i våra orter runtom i landet? Hur gör vi praktiskt för att göra folk delaktiga i omställningen till hållbar energiteknik, lokal matproduktion osv? Genom att fokusera på platserna där vi bor och det praktiska arbetet med lokal utveckling får vi kunskap om hur vi kan tackla de sociala utmaningarna som är kopplade till frågor om ekologisk hållbarhet.

Ekoekonomi och demokrati
Vi landar i frågor om hur hela ekonomin bör ses över för att uppnå både ekologisk och social hållbarhet såväl som fördjupad demokrati. Vi utforskar hur omställning och teknisk utveckling skapar möjligheter för att stärka både gamla och nya företag lokalt. Hur kan vi skapa en lokal ekoekonomi med mer plats för lokal produktion? Att ställa om till ökad ekonomisk demokrati är en intressant möjlighet bland annat för att det kan ge mer hållbara företag och jobb lokalt. Hur det praktiskt kan gå till utforskar vi i kursen genom att lära oss av exempel både i Europa och andra delar av världen.

Vi jobbar från och med veckan efter midsommar med antagning kontinuerligt under juli och augusti. Du ansöker med ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill läsa kursen. Har du frågor går det bra att skicka mejl till <jonathan.korsar@farnebo.se> eller ringa samt smsa till 076-0729858.

Posted in Nyheter.