Omställningsakademin 2017

Under flera års tid har skolan arrangerat olika sorters omställningskurser, men nu vill Färnebo folkhögskola göra en större satsning och startar en omställningskurs på heltid. Samtidigt erbjuds tre nya distanskurser för de som vill lära sig mer om lokalt omställningsarbete.

En av nyheterna 2017 är heltidskursen ”Omställningspiloterna”.

– Tanken är de som deltar ska få allroundkunskap om hållbar utveckling i praktiken. De kommer få lära sig till exempel att odla ekologiskt, skruva upp solelpaneler såväl som att organisera ett solenergikooperativ och jobba med lokalekonomisk analys och utveckling, berättar Jonathan Korsar, som är lärare på höstens distanskurs och en av lärarna på kommande årets kurser.

Bredare grepp

Under hösten 2016 startade distanskursen Omställningsakademin. Kursen var långtifrån den första ”omställningkursen” på Färnebo folkhögskola. Men kanske var det nya att kursen tog ett lite bredare grepp. I kursen studeras både solenergi, stadsodling, kooperativ utveckling och lokal deltagande demokrati.

I den kommande heltidskursen är målet att vidga det greppet ytterligare.

Visionen: Ett ekologiskt, mänskligare samhälle

Arbetet med kursen bottnar i en vision om att det går att göra mycket mer saker lokalt, samt att det är möjligt att skapa ett samhälle som har en positiv påverkan på miljön.

Att stärka lokalsamhället genom mer lokal produktion och lokala handlingsprogram för miljö och utveckling handlar inte bara om att komma till rätta med olika miljöproblem enligt lärarna som jobbar med Omställningsakademin. Det handlar lika mycket om att skapa ett mer demokratiskt samhälle med bättre livskvalitet.

– Målet med de här kurserna är att utbilda medborgare som lokalt kan vara med och driva de initiativ som måste till för en mer ekologiskt och socialt tillfredställande utveckling, resonerar Jonathan.

En praktisk utbildning

Den nya heltidskursen är en 1-årig utbildning som ger de studerande en rad olika praktiska kunskaper om lokalt omställningsarbete, odling, solenergi, hållbar boende, hållbara transporter, ekonomisk demokrati med mera.

– Målet är att du som kursdeltagare ska lära dig både att jobba med händerna och huvudet, både med jorden och det som växer, såväl som med allehanda redskap för att konstruera, bygga om och reparera. Målet är också att du ska lära dig att driva omställningsarbete i lokalsamhället, lokala föreningar och företag, förklarar Jonathan.

Stadsodlingskursen i Lund, sommaren 2014.Handlingsutrymmet inom planetens gränser. Illustration: Per Hultén

Även nya distanskurser

Men bara för att folkhögskolan satsar på en heltidskurs är inte tanken att sluta med distanskurser. Tvärtom är tanken att kunna göra fler distanskurser genom att ha en heltidskurs med omställningsfokus på plats i Österfärnebo.

– På helgträffar kommer distanskursdeltagare och deltagarna på heltidskursen sammanstråla. Genom att ha båda typerna av kurser samtidigt så blir det möjligt för människor med olika livssituation att delta i kursverksamheten. I distanskurserna är vår erfarenhet att vi får deltagare som har jobb, andra studier, eller på annat sätt är bundna till orten där de bor. Genom att både ha distanskurser och en heltidskurser kan vi förhoppningsvis nå ut till fler, samt skapa lärorika möten mellan människor med olika bakgrund och livssituation. Detta tror vi kan stärka den folkrörelse som jobbar för omställning, avslutar Jonathan.

Distanskurserna som erbjuds 2017 heter ”Pröva på minijordbruk”, ”Solenergi tillsammans” samt ”Ekoekonomi och demokrati”.

Läs mer om och ansök

Här hittar du mer information om kurserna:

 

Posted in Nyheter.