Omställning tillsammans i Europa

Bli en del av en positiv förändring! Lär dig mer om människors möjligheter att bli delaktiga i en grön, solidarisk omställning av samhället.

I denna kurs studerar vi olika initiativ för omställning runtom i Europa. Samtidigt skaffar vi oss kunskaper för att agera tillsammans med andra medborgare för social och ekologisk omställning på de orter där vi bor. 

Vi lär oss om hur vi kan ersätta fossila bränslen genom att satsa på hållbar, lokal mat, nya förnybara energikällor, hållbart samhällsbyggande och fossilfria transporter. 

I kursen undersöker vi även hur dessa konkreta åtgärder kan ingå i en politisk satsning på att bygga hållbara jobb och en mer motståndskraftig ekonomi.

Under kursens början lär vi känna varandra och för att sedan ge oss ut på en digital resa i Europa med internet och videokonferensteknik som färdmedel. Varje vecka möter vi en eller flera personer som jobbar för grön och demokratisk omställning i Europa i dag.

Vi studerar frågor som: 

  • Vad kan vi göra praktiskt med bostäder, resande, produktion och konsumtion för ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle?
  • Hur kan vi tillsammans ta initiativ till och driva fram de nödvändiga politiska satsningarna i samhället? 
  • Hur jobbar vi för att göra breda grupper i samhället delaktiga förändringen?

Ett viktigt inslag i kursen är alltså digitala studiebesök och möten. Vi hälsar på människor och organisationer som jobbar praktiskt med omställning till hållbara lösningar. Vi lär oss om möjligheterna med sol- och vindkraft samt andra förnybara energikällor, hållbar renovering av bostadsområden, mer hållbara sätt att dela på jobben t ex förkortade arbetstider, lokalpolitiska initiativ som gör skillnad, nationella och europeiska initiativ för en grön och rättvis nystart. 

Kursen sker genom samverkan mellan Färnebo folkhögskola, Klimataktion, och Jordens Vänner.

BRA ATT VETA

Studieform: Kursen ges helt på distans med videomöten varje vecka, samt två helgträffar. Helgträffarna kan ske helt på distans vid behov. De egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig. 

Kurstid: 28 oktober – 18 december 2020.

Förkunskaper: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 SEK/termin. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se 

Plats för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid och helgträffar i Österfärnebo och Göteborg. Om de fysiska träffarna inte skulle vara möjliga att genomföra på grund av det rådande hälsoläget kommer de att genomföras på distans.

Anmälan: Vi tar emot anmälningar löpande. Anmäl dig senast 18 oktober.

Sök nu!

Kontakt: Lars Igeland, Färnebo folkhögskola. Mejla till: lars.igeland@farnebo.se