Glokalt möte för demokratiska lösningar på coronakrisen

Samtidigt som den globala coronapandemin orsakat mer än 300 000 dödsfall globalt, har krisen också lett till en världsomspännande politisk mobilisering. Pandemin har blottat flera stora brister i samhällen runt om i världen. Hur ohållbart jordbruk har lett till att människor riskerar att exponeras för dödliga virus, hur stora resursbrister inom sjukvården leder till ojämlik […]

Undervisning på distans – hur funkar det?

Vi tog ett snack med Susanne De La Cruz som är mentor och lärare på Allmän kurs i bland annat svenska som andraspråk och drama. Hur går det med omställningen till digital undervisning? – Det har fungerat överraskande bra och jag är imponerad av kollegor och deltagare som antog utmaningen som världen bjöd på och […]

Information om det nya coronaviruset

Sedan den 29 mars avråder Folkhälsomyndigheten från att delta i sammankomster med mer än 50 personer. Folkhälsomyndigheten och UD avråder på grund av smittorisken från alla icke nödvändiga resor, både inrikes och till utlandet. Här nedan har vi samlat länkar till uppdaterad och säkerställd information om covid-19. Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som […]

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge

Läs rapporten Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge som tagits fram av Ylva Lundkvist Fridh för Hela Sverige ska leva och Färnebo folkhögskola. ”Mänskligheten står idag inför enorma utmaningar som är kopplade till vår allt effektivare och mer omfattande exploatering av resurser av olika slag. Klimatkris, evig tillväxt och massutrotningen av arter. Trots att många fått […]