Vad händer på Färnebo 2021?

Aldrig har väl ett år varit så hatat och omdebatterat som 2020? Tyvärr försvinner ju inte coronapandemin i en handvändning och världsläget förbättras inte bara för att vi byter kalenderår, men vi ser ändå ljust på framtiden. Här är några av de saker som händer på Färnebo i år. 

“Vissa frågor är för viktiga för att stoppas av ett virus”

Ungefär vid den här tiden förra året såg jag fram emot allt det positiva som skulle hända. Skolan i Gävle skulle flytta till nya lokaler, vi skulle anställa en kommunikatör för första gången, starta igång några helt nya kurser och arbeta fram en ny internatkurs. Och allt det har faktiskt skett, samtidigt som vi har […]

Nu lanserar vi Rättviselinjen

Under ett antal år har Färnebo arbetat med att förändra vår internationella verksamhet och det som varit vårt signum – resandekurser – har pausats. Men nu storsatsar vi på en återkommande projektledarkurs som också innehåller en utlandsresa. Skälen till det är många och brännande aktuella. – Vi har dels tittat på vad forna kursdeltagare gör […]

Radiosända lektioner blev verkligheten på Tanzanias folkhögskolor

Att det finns folkhögskolor i Tanzania som en del av ett landets utbildningssystem är något som är helt unikt utanför Norden. Inspirationen kommer från ett långt och nära samarbete med svenska folkhögskolor, Sida samt Forum Civ (tidigare Forum Syd). Det var på 70-talet som Tanzanias dåvarande president besökte Sverige och samarbetet inleddes. Karibu Tanzania Organization (KTO) grundades 1990 och är en […]

Svårt återgå till det normala i Zimbabwe

Obadiah Moyo ringer upp från ett kyligt Bulawayo där han sitter i karantän sedan hela Zimbabwe stängt ner i slutet på mars. Kontoret är flyttat till hemmet och Obadiah går sällan utanför dörren. Organisationen där han arbetar, Rural Libraries and Resources Development Project (RLRDP), driver huvudsakligen skolbibliotek på landsbygden, men man ger också utbildningar till bibliotekspersonal och […]

Lär känna vår ordförande Anders Svensson

Anders bor i Göteborg och håller precis på att göra färdigt en masterexamen i sociologi. Men han är också engagerad i frågor om klimaträttvisa och asylrätt. – Jag har själv gått på skolan under två år och har också arbetat som handledare på en resande kurs till Sydafrika. Anledningen till att jag började på skolan var […]

Glokalt möte för demokratiska lösningar på coronakrisen

Samtidigt som den globala coronapandemin orsakat mer än 300 000 dödsfall globalt, har krisen också lett till en världsomspännande politisk mobilisering. Pandemin har blottat flera stora brister i samhällen runt om i världen. Hur ohållbart jordbruk har lett till att människor riskerar att exponeras för dödliga virus, hur stora resursbrister inom sjukvården leder till ojämlik […]

Undervisning på distans – hur funkar det?

Vi tog ett snack med Susanne De La Cruz som är mentor och lärare på Allmän kurs i bland annat svenska som andraspråk och drama. Hur går det med omställningen till digital undervisning? – Det har fungerat överraskande bra och jag är imponerad av kollegor och deltagare som antog utmaningen som världen bjöd på och […]

Information om det nya coronaviruset

Sedan den 29 mars avråder Folkhälsomyndigheten från att delta i sammankomster med mer än 50 personer. Folkhälsomyndigheten och UD avråder på grund av smittorisken från alla icke nödvändiga resor, både inrikes och till utlandet. Här nedan har vi samlat länkar till uppdaterad och säkerställd information om covid-19. Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som […]

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge

Läs rapporten Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge som tagits fram av Ylva Lundkvist Fridh för Hela Sverige ska leva och Färnebo folkhögskola. ”Mänskligheten står idag inför enorma utmaningar som är kopplade till vår allt effektivare och mer omfattande exploatering av resurser av olika slag. Klimatkris, evig tillväxt och massutrotningen av arter. Trots att många fått […]