Kurserna går under namnet “Kunskap för förändring” och utgår från idén att samhällsförändring är något vi skapar tillsammans. Under kurserna lär vi oss av kunniga föreläsare men också av varandra.

I centrum för kurserna är en helgträff i Österfärnebo. Men redan veckan innan träffen har vi ett digitalt upprop och delar studiematerial att läsa inför träffen. De två veckorna efter träffen genomför vi ett gemensamt miniprojekt för att testa våra nyvunna kunskaper. 

Du kan välja att vara med enbart under de två kursdagarna, men för att få ut mer av kursen rekommenderar vi att du även deltar hemifrån veckorna innan och efter träffen. 

Anmäl dig till en eller flera av kurserna och se till så att du får en lärorik och spännande höst!

Helgkurs 1: Aktioner, manifestationer och förändringsmetoder 7-28 september

Helgkurs 2: Hur förändrar vi samhället i grunden? 5-26 oktober

Helgkurs 3: Kreativ opinionsbildning 8-30 november

Helgkurs 4: Antirasism i praktiken 30 november-21 december

SV_SE