Under ett antal år har Färnebo arbetat med att förändra vår internationella verksamhet och det som varit vårt signum – resandekurser – har pausats. Men nu storsatsar vi på en återkommande projektledarkurs som också innehåller en utlandsresa. Skälen till det är många och brännande aktuella.

– Vi har dels tittat på vad forna kursdeltagare gör i dag, dels har vi analyserat våra styrkor och kommit fram till att det vi har varit väldigt bra på under våra 30 år som självständig folkhögskola är att utbilda människor som organiserar sig och står upp för rättigheter i olika sammanhang. Men framförallt har vi frågat oss vad unga människor behöver just nu, säger Anna-Karin Raphasha Björnberg, rektor på Färnebo folkhögskola.

De tre frågorna som står i fokus på Rättviselinjen har kanske aldrig varit så aktuella som nu med rörelser som #BlackLivesMatter, #metoo och det ständigt eskalerande klimathotet med stora klimatdemonstrationer världen över. Det är särskilt unga som driver på i frågorna. Tanken är att deltagarna på utbildningen ska bygga vidare på dessa rörelser och att det också mynnar ut i att de gör något konkret av sitt engagemang, som att driva en kampanj eller ett projekt.

– Vi vet att många av de som växer upp i dag har ett stort politiskt intresse och att de ser ganska mörkt på framtiden. Med den här kursen vill vi ge verktyg till förändring men också framtidstro. 

Viktigt att mötas

– Många kritiserar den unga generationen för att bara sitta vid en skärm och sprida hashtags. Men vi tror att det finns ett otroligt stort behov och även en vilja till att mötas och organisera sig även fysiskt, men att det kanske saknas förutsättningar och mötesplatser för det. Det vill vi vara med och skapa!

Men Rättviselinjen riktar sig inte bara till unga, vilket Anna-Karin Raphasha Björnberg är tydlig med att poängtera. Hon menar att möten över generationsgränser och att deltagarna också lär sig av varandra är viktiga ingredienser i Färnebos pedagogik. Att lära av rörelser över nationsgränser har varit minst lika viktigt genom Färnebos historia. Som en del av kursen reser deltagarna på en sju veckor lång studieresa och praktik i Europa.

– För oss har det globala perspektivet alltid varit viktigt. Det finns så många som engagerar sig för exempelvis klimaträttvisa världen över och vi tycker det är viktigt att lära av dem istället för att hela tiden uppfinna hjulet. Samtidigt får deltagarna också lära sig om gruppdynamik och konflikthantering inom den egna gruppen – det är ju där all konfliktlösning och rättvisearbete börjar.

Resa och resmål är självklart beroende av hur coronapandemin utvecklar sig under 2021. Skulle det inte vara möjligt att resa i Europa kan resan komma att läggas om till Sverige.

Mer om Rättviselinjen

Vad: Rättviselinjen är en ettårig utbildning där du lär dig driva projekt med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa.

När: Kursen startar 23 augusti 2021 och avslutas 4 juni 2022. Ansökan sker senast 16 maj.

Var: Österfärnebo, Europa och distans.

För vem: Kursen riktar sig till dig som är intresserad av rättvisefrågor och som vill hitta metoder, kunskap och inspiration för att driva frågorna på olika sätt. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad i rättvisefrågor och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

SV_SE