Nu kan du söka kurser som startar våren 2021

Nu är ansökan till Färnebo folkhögskolas kurser som startar våren 2021 öppen. Lär dig om permakultur, feminism eller romanskrivandets hantverk! Även om kurserna har olika teman har alla tre som mål att bidra till ökad delaktighet och till en mer hållbar och jämlik värld.

Kursen i Permakulturdesign studerar hur permakultur kan användas som ett verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer. Under kursen diskuteras dessa frågor utifrån ett perspektiv kring inre omställning, matsuveränitet, global rättvisa, feminism, stad/land. Det är första gången denna distanskurs ges på Färnebo folkhögskola, tidigare har den arrangerats av Mora folkhögskola. Sök till Permakulturdesign senast den 25 september.

Romanskrivarlinjen uppmuntras du att göra skillnad, att våga bli en röst som hörs i samhället och att skriva om dina egna upplevelser. Kursen är författarledd och du får handledning i att påbörja eller fortsätta ett novell- eller romanprojekt. Ditt projekt är hela tiden i centrum. Alla textinlämningar, uppgifter, diskussioner och skrivarveckor finns till för att du ska ta dig djupare in i ditt projekt, få fler verktyg och bli modigare i ditt sätt att gestalta.

Distanskursen Feminism och global rättvisa tar ett globalt grepp om feminism. Vi studerar hur könsförtryck tar sig olika uttryck runt om i världen men också hur feministisk organisering kan se ut på olika håll. Hur påverkas vi av att vara födda och leva i olika delar av världen? Vilka globala och lokala exempel på feministisk organisering kan vi inspireras och lära oss av?

Till Romanskrivarlinjen och Feminism och global rättvisa söker du senast den 30 november.

Välkommen till oss!

Posted in Nyheter and tagged .