Material för spridning av Färnebos aktuella kurser

Nedan finner du material för att sprida information om våra aktuella kurser. Det är fritt att ladda ner och använda i syfte att få fler att delta i kurser. Har du frågor är du välkommen att kontakta rocio.huamani@farnebo.se

Aktuella kurser

Lägg till din rubriktext här

SV_SE