Diskussion om inkludering och mångfald.

Mångfald och inkludering

Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser har tagit fram ett par korta filmer på temat Mångfald och inkludering.

Just nu genomsyras samhället och världen av många stora diskussioner och händelser som rör mångfald, demokrati, extremism och utanförskap. Hur kan folkhögskolor vara med och förändra och påverka? Vilka möjligheter har vi att arbeta för mångfald, för inkludering? Vilka goda exempel har vi som vi kan lyfta?

Filmer behandlar följande teman och frågor:

  • Hur kan folkhögskolorna arbeta för mångfald och inkludering? Röster från tre folkhögskolor om varför folkhögskolan är viktig för att skapa medvetenhet kring mångfald och inkludering. (9:02)
  • Tillsammansskapet. Ideella grupper och föreningar arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. (5:24)
  • “Viktigt att stå upp tillsammans”. Alexander Bengtsson från Expo diskuterar kring det mångkulturella samhällets utmaningar. (3:53)
  • “CSN – strukturellt hinder” – en film producerad av Röda korsets folkhögskola. Filmen belyser brister i regelverket kring studiestöd och hur det påverkar människor som kommer till Sverige och behöver studera för att vidareutbilda sig och få jobb. (9:44)
  • Fyra berättelser. Deltagare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har gjort en film om migration. (10:03)
  • “Vi förändrar världen man to man” – Alice Bah Kuhnke möter folkhögskoledeltagare och personal på Tollare folkhögskola och berättar om sin syn på hur man förändrar världen. (14:02)

Här hittar du hela artikeln och filmerna på www.folkbildning.net

 

Posted in Kurser.