Årets Lokalekonomidagar äger rum på Wiks slott utanför Uppsala den 6-7 oktober. Med detta års upplaga av Lokalekonomidagarna passar arrangörerna på att lansera ett nytt verb: att bygda.  De vill samla alla er som på olika orter, landsbygder, i organisationer eller offentliga verksamheter arbetar just med att bygda – att skapa lokal samhörighet, lokal motståndskraft, lokala målbilder och nya smarta samhällsinnovationer med utgångspunkt i det lokala!

Lokalekonomidagarna är en arena för kunskap kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer.

Färnebo folkhögskola är en av arrangörerna och vår lärare Jonathan Korsar kommer facilitera ett av passen under dagarna. Samtalet har rubriken Energigemenskaper – ett recept för en sargad planet och splittrade samhälle och deltar gör Anders Björbole från Coompanion Värmland. Han arbetar med att utveckla fossilfria lösningar för energiproduktion. En av uppgifterna är att lösa frågan om den idag breda skepticismen mot vindkraft.

– Lärdomen är alltid, precis som för oss som började på 90-talet, att folklig förankring är grundbulten i alltihop, säger han.

Samtalet mellan Jonathan och Anders äger rum 14.00 på torsdagen den sjätte oktober.

För mer information, se Lokalekonomidagarna (helasverige.se).

SV_SE