Globalt lärande! Kunskap som förändrar! Färnebo folkhögskola

Läs en resande kurs

Är du intresserad av rättighetsfrågor och globala perspektiv?

Då ska du läsa en kurs på Färnebo folkhögskola! Här har vi jobbat med global folkbildning och lärande tillsammans med folkrörelser i Sverige, Afrika och Latinamerika i över 30 år.

Läsåret 2014-2015 har du möjlighet att lära dig om rättighetsfrågor och berättande på kursen Södra Afrika Reportage. I kursen lär vi oss om Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Du får en introduktion till att göra intervjuer, skriva, fotografera, göra radio och berätta med mobilvideo.

Det startar också en kurs som heter Feminism utan Gränser. Det är en kurs för dig som vill inspireras i feministisk livsbejakande kamp över nationsgränserna! Kursen ges på deltid och är ett halvår lång. Kursen innehåller en längre studieresa för dem som vill, men resan är ett frivilligt inslag.

Väljer du att läsa heltidskursen Södra Afrika Reportage bor du kollektivt. Tillsammans med dina studiekamrater och lärare tar du ansvar för att allt funkar. Ni studerar, förbereder resan, pluggar rättighetsfrågor, historia, landkunskap, lagar mat mm. Tiden på kursen är en intensiv träning i demokratisk samverkan och folkbildningsarbete. Du lär dig att jobba med projekt för förändring.

Har du frågor om kommande kurser får du gärna höra av dig direkt till kursansvariga lärare. Du kan också höra av dig till studerande på den pågående kursen Miljörättvisa i Anderna och Sverige.

Carmen Blanco Valer är kursansvarig lärare på Feminism utan Gränser.
Anna-Karin Björnberg är kursansvarig lärare på Södra Afrika Reportage.

 

Posted in Kurser.