studera Gävle Färnebo folkhögskola komvux behörighet allmän kurs behörighet 2013 studera högskola

Läs Allmän kurs i Gävle!

Nu startar Allmän kurs i Gävle. Detta sker i och med att Färnebo folkhögskola slår upp dörrarna till sin nya filial. Kanske  är detta kursen för dig?

Allmän kurs är ett alternativ till Komvux där du får studera utifrån dina villkor. Det är en utbildning som ger dig chans att läsa in gymnasiet, och en väg vidare till bland annat högskola och annan högre utbildning.

Med en fullgjord Allmän kurs kan du studera vidare. Utbildningen ger dig också bättre chanser att få jobb.

Hur länge du läser på Allmän kurs beror på dina tidigare studier. Har du till exempel läst 1 år på gymnasiet så behöver du läsa 2 år för att uppnå behörighet till högre studier.

Allmän kurs – Ett Gävle för alla läser du på gymnasienivå under 1-3 år beroende på dina förkunskaper. I höst kommer det finnas ca 30 platser att söka till i Gävle. Dessa 30 platser kommer fördelas på två klasser med ungefär 15 personer i varje.

Allmän kurs – Bas vänder sig till dig som behöver läsa ungefär 1 år på grundskolenivå innan du börjar studierna på gymnasienivå. I höst kommer det finnas ca 15 platser i en klass på denna kurs.

Färnebo folkhögskola har under flera år arrangerat Allmän kurs i Storvik i samverkan med Västerbergs folkhögskola, och det är utifrån den erfarenheten som vi nu startar Allmän kurs i Gävle.

Har du frågor om Allmän kurs i Gävle? Hör av dig! Kontaktpersoner på skolan är Karin Gustavsson och Maria Wall. Ring till skolan på 0291-202 75 eller mejla <info@farnebo.se>.

 

 

Posted in Kurser.