Lärande och förändring med Färnebo!

I augusti skulle det kunna vara du som börjar på en av våra två resande kurser på Färnebo folkhögskola.

I kursen Feminism och miljörättvisa får du studera miljöfrågor ur ett feministiskt perspektiv. Du lär dig om hur dessa frågor ser ut i Sverige och i Peru och Ecuador. En längre resa till den andiska regionen Latinamerika ingår. I kursen möter du människor som är aktiva i rörelserna som jobbar för jämlikhet och rättvisa, samt mot global uppvärmning, hänsynslös gruvdrift, oljeexploatering etc.

Som deltagare i kursen Riv alla murar – en antirasistisk asylrättskurs får du fördjupa dig i frågor rörande antirasism och asylrätt. Du möter organisationer och nätverk i Sverige och i södra Europa som kämpar för att riva de fysiska och strukturella murar som separerar och förtrycker människor.

I båda dessa kurser får du möjlighet att arbeta med reportage som redskap för lärande och förändring. Skolan du studerar på heter Färnebo folkhögskola. Där bor du tillsammans med dina kurskamrater på ett deltagarförvaltat internat. Skolan ligger i Österfärnebo och är miljö-, solidaritets- och fredsrörelsens folkhögskola.

Posted in Kurser.