Anders bor i Göteborg och håller precis på att göra färdigt en masterexamen i sociologi. Men han är också engagerad i frågor om klimaträttvisa och asylrätt.

– Jag har själv gått på skolan under två år och har också arbetat som handledare på en resande kurs till Sydafrika. Anledningen till att jag började på skolan var att mina två äldre syskon, som båda har gått på skolan innan mig tjatade dit mig. Så 100 procent av syskonskaran är gamla färneboiter, även om jag är den mest inbitne. 

Varför vill du vara skolans ordförande?

– Skolan har under de senaste åren genomgått många positiva förändringar, och en stor del av det har varit på grund av en gemensam kraftsamling både hos personal och styrelse. Som ordförande vill jag fortsätta vara en del av den utvecklingen, och min starka anknytning till Färnebo ger mig både tid och kraft att kunna vara det. 

Vad ser du fram emot under året?

– Jag ser fram emot att få lära känna styrelsens nya ledamöter som jag tror kommer innebära en ny positiv kraft för skolans utveckling. Tillsammans hoppas jag att vi kan fortsätta bygga vidare på den grund som vi har arbetat fram hittills och att vi kan hitta strategier som får skolan att utvecklas ytterligare ett steg!

– Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. I dessa tider av pandemisk och ekonomisk kris önskar jag att skolan ska verka som en positiv, välkomnande och central mötesplats där vi tillsammans kan sprida värderingar som gör att vi kan bygga ett mer solidariskt och motståndskraftigt samhälle. 

Färnebo folkhögskolas nya styrelse består också av:

Ledamöter
Mats Ehn, Latinamerikagrupperna
Sanna Volny, Den Resande Skolan
Martina Herbert, Den Resande Skolan
Rikard Rudolfsson, Jordens vänner
Gerardo Lizano, Praktisk solidaritet
Gunnar Edsborn, personalrepresentant

Suppleant
Viktor Eckert

SV_SE