Profilkurser

Klimaträttvisa lokalt och globalt

Start 11 januari 2021. Sök senast 16 december!

Läs mer

Romanskrivarlinjen

Start 11 januari 2021. Sök senast 30 november!

Läs mer

Rättviselinjen

Start 23 augusti 2021. Sök senast 16 maj!

Läs mer

Naturens rättigheter & det goda livet

Start 16 augusti 2021. Sök senast 16 maj!

Läs mer

Omställning tillsammans i Europa

Start 28 oktober. Ansökan stängd den 18 oktober.

Läs mer

Feminism och global rättvisa

Start 11 januari 2021. Sök senast 30 november!

Läs mer

Skogsträdgårdsodling i praktiken

Start 16 augusti 2021. Sök senast 16 maj!

Läs mer

Småskalig ekologisk odling

Start 9 oktober 2021. Sök senast 20 juni!

Läs mer

Permakulturdesign

Nästa kursstart 11 januari 2021. Ansökan stängd den 25 september.

Läs mer

Har du frågor? Ring på tel: 0291 – 202 75, eller mejla till: info@farnebo.se       ~        Läs om dina rättigheter och skyldigheter på skolan här!