Långa kurser

Klimaträttvisa lokalt och globalt

Start 8 augusti. Sök senast 30 juni!

Läs mer

Naturens rättigheter & det goda livet

Start 24 augusti 2020. Sök senast 30 juni!

Läs mer

Verktyg för lokal utveckling

Start 7 september. Sök senast 23 augusti!

Läs mer

Allmän kurs – Gymnasienivå HT2020

Start 24 augusti 2020. Öppen för sen anmälan till 8 augusti!

Läs mer

Allmän kurs – Grundnivå HT2020

Start 24 augusti 2020. Öppen för sen anmälan till 8 augusti!

Läs mer

Romanskrivarlinjen – distans

Start 17 augusti 2020. Sök senast 31 maj!

Läs mer

Småskalig ekologisk odling

Kursstart 10 oktober 2020. Sök senast 20 juni!

Läs mer

Feminism och global rättvisa

Start 7 september. Sök senast 30 juni!

Läs mer

Omställning tillsammans i Europa

Start 28 oktober. Sök senast 18 oktober!

Läs mer

Skogsträdgårdsodling i praktiken

Start 24 augusti 2020. Ansökan stängd 15 maj.

Läs mer

Har du frågor? Ring på tel: 0291 – 202 75, eller mejla till: info@farnebo.se       ~        Läs om dina rättigheter och skyldigheter på skolan här!