stad och land

Kraft att förändra

På den här kursen får du lära dig om olika arbetssätt, förändringsprocesser, möjligheter och villkor för att praktiskt skapa en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling

Orädda städer och bygder

Runtom i Sverige, Europa och resten av världen finns det en ny våg av rörelser för social rättvisa, mer deltagande demokrati och grön omställning. Lär dig mer om detta och hur du kan delta!

SV_SE