Antirasistiskt självförsvar

ANSÖKAN ÖPPNAR SNART – HÅLL UTKIK! Vill du få praktiska verktyg i antirasistiskt självförsvar? Välkommen till en kurs för dig som hellre agerar än knyter näven i fickan! Kursen görs av StreetGäris tillsammans med Färnebo folkhögskola.

Makten över maten

Välkommen till en kortare kurs om matsuveränitet och klimaträttvisa i Sverige och Latinamerika! Vem styr över maten i Sverige och i världen? Hur kan vi stötta hållbara naturbruk hemma och globalt? Hur ser situationen ut för latinamerikanska miljö- och människorättsaktivister och vad är svenska företags roll i hoten de utsätts för? I kursen ingår kreativa workshops, aktivistverkstad och gemensam matlagning.  

Skogen: miljö, makt och motstånd

Skogen har en särskild plats i mångas hjärtan. Men på senare tid har de svenska skogarna blivit allt mer omdebatterade. Det handlar om ekonomiska intressen och kalhyggespolitik som går på tvärs med urfolks rätt till mark, biologisk mångfald och lokalmiljö. Häng med på en kurs där vi utforskar skogen som en plats för makt och motstånd! 

Sommarforum – mötesplats Stockholm+50

I juni möts världens ledare i Stockholm – 50 år efter att den första FN-konferensen om miljö ordnades. Men vad har egentligen hänt sedan dess? Denna distanskurs mynnar ut i deltagande i ”Folkets forum” – en parallell mötesplats för engagerade från Sverige och världen där vi ser till att sätta press på makthavarna att genomföra verklig klimaträttvisa.