Företagens makt och vårt motstånd

Hur använder storföretag sitt allt större inflytande till att driva igenom sina agendor och vinstmaximera? Vilka lyckade metoder har vi för att slå tillbaka? Med hjälp av aktivister och experter från södra Afrika och Sverige tar vi reda på det tillsammans. Välkommen till en kurs som ges av Afrikagrupperna och Färnebo folkhögskola om företagens makt och våra möjligheter till aktivt motstånd!

Helgkurs 4: Antirasism i praktiken

Kursen är den fjärde i en serie kortare kurser som Färnebo ger under hösten 2021. I denna kurs lär vi oss om solidaritet, inkludering och antirasism och hur det kan skapas både i våra egna rörelser men också i samhället i stort.