Aktivistverkstan

Är du intresserad av att förändra samhället? Aktivistverkstan är kursprogrammet där vi undersöker hur man gör det: vi lär oss metoder och verktyg för förändring. Tillsammans inspirerar vi varandra och utbyter kunskap och erfarenheter så att vi kan skapa en rättvis värld. 

Helgkurs 3: Kreativ opinionsbildning

Kursen är den tredje i en serie kortare kurser som Färnebo ger under hösten 2021. I denna kurs utforskar vi kreativa metoder för att opinionsbilda, till exempel genom podcasts, digitala kampanjer och kulturella och konstnärliga uttryck.

Helgkurs 4: Antirasism i praktiken

Kursen är den fjärde i en serie kortare kurser som Färnebo ger under hösten 2021. I denna kurs lär vi oss om solidaritet, inkludering och antirasism och hur det kan skapas både i våra egna rörelser men också i samhället i stort.

Sommarforum – mötesplats Stockholm+50

ANSÖKAN ÖPPNAR SNART. I juni möts världens ledare i Stockholm – 50 år efter att den första FN-konferensen om miljö ordnades. Men vad har egentligen hänt sedan dess? Denna distanskurs mynnar ut i deltagande i ”Folkets forum” – en parallell mötesplats för engagerade från Sverige och världen där vi ser till att sätta press på makthavarna att genomföra verklig klimaträttvisa.