resande kurs

Res och förändra världen vt 2025- Orädda städer och rättvis omställning i Europa

Orädda städer och rättvis omställning i Europa. Resande kurs med fokus på samhällsförändring. Tillsammans tar vi tåget till Spanien, Frankrike och Holland för att möta människor som arbetar mot rasism, för deltagande demokrati, feminism och klimatomställning. Kursen ger dig kunskap om att starta och driva kampanjer och projekt, till exempel inom organisationer, nätverk och kommuner.

SV_SE