Orädda städer

Barcelona, Beirut, Belo Horizonte och Belgrad är bara några exempel på städer där kommunalt baserade medborgarrörelser växt fram under det senaste årtiondet. Rörelser som kämpar för att skapa orädda städer. Lär dig om hur dessa rörelser arbetar med deltagande demokrati, social rättvisa, feminism, staden som rättighet och grön omställning. Inspireras och öva på att formulera egna förslag på hur din stad kan bli en orädd stad! 

Rättviselinjen

Rättviselinjen är en distansutbildning där du lär dig driva projekt och kampanjer med fokus på frågor som rör feminism, klimaträttvisa och antirasism. Som en del av kursen reser du på en fem veckor lång studieresa och praktik i Europa samt genomför ett eget projektarbete. Rättviselinjen är uppdelad i två delkurser på en termin vardera. De båda terminerna kan läsas fristående.

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Klimaträttvisa

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs på Färnebo folkhögskola. Vårterminen 2021 är fokus på att studera hur vi utvecklar det lokala klimatarbetet. Kursen tar upp hur vi skapar en inkluderande klimatrörelse, går igenom olika redskap för förändringsarbete och opinionsbildning samt tar upp saker som klimatnödläge, omställning och klimaträttvisa.

Feminism och global rättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt perspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om olika feminismer världen över och får verktyg och kunskap som kan leda till förändring!