Aktivistverkstan

Är du intresserad av att förändra samhället? I denna kurs undersöker vi hur man gör det: vi lär oss metoder och verktyg för förändring tillsammans. Vi utforskar feministiska och antirasistiska rörelser och grupper som kämpar för klimaträttvisa. En stor del av kursen är praktisk.

Stad och land

Varför växer klyftorna mellan stad och landsbygd? Mellan innerstan och förort? Kan matproduktion, energiomställning och samarbete mellan gamla och nya invånare skapa en annan utveckling? Lär dig mer och hitta nya lösningar på distanskursen Stad och land!

Orädda städer

Barcelona, Beirut, Belo Horizonte och Belgrad är bara några exempel på städer där kommunalt baserade medborgarrörelser växt fram under det senaste årtiondet. Rörelser som kämpar för att skapa orädda städer. Lär dig om hur dessa rörelser arbetar med deltagande demokrati, social rättvisa, feminism, staden som rättighet och grön omställning. Inspireras och öva på att formulera egna förslag på hur din stad kan bli en orädd stad! 

Rättviselinjen

KURSEN ÄR INSTÄLLD LÄSÅRET 21/22. Rättviselinjen är en distansutbildning där du lär dig driva projekt och kampanjer med fokus på frågor som rör feminism, klimaträttvisa och antirasism. Som en del av kursen reser du på en fem veckor lång studieresa och praktik i Europa samt genomför ett eget projektarbete. Rättviselinjen är uppdelad i två delkurser på en termin vardera. De båda terminerna kan läsas fristående.

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Feminism och global rättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen och får insikter och kunskap som kan leda till förändring!