Antirasistiskt självförsvar

Vill du få praktiska verktyg i antirasistiskt självförsvar? Välkommen till en kurs för dig som hellre agerar än knyter näven i fickan! Kursen görs av StreetGäris tillsammans med Färnebo folkhögskola.

Tre kvinnor med knutna nävar i en demonstration. Foto: Adriana Peralta

Feminism och global rättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen och får insikter och kunskap som kan leda till förändring!

Klimaträttvisa lokalt och globalt

Klimatomställningen måste vara rättvis och hållbar. På denna kurs får vi möta människor i Sverige som arbetar med rättvis omställning i sina byar, städer och stadsdelar. Vi ifrågasätter klimatsatsningar som ökar klyftorna och plundrar skogar, jordbrukslandskap och lokalsamhällen. En del i kursen är att testa att driva projekt för lokal mat, lokal energi och aktivt medborgarskap.

Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna

Hur kan vi lösa globala problem lokalt? Välkommen att lära dig om lokalekonomiskt förändringsarbete i en intensiv månadslång kurs på halvfart! Du lär dig om vikten av lokala lösningar på vår tids stora utmaningar, som klimatkrisen och växande samhällsklyftor. Du lär du dig också att praktiskt använda lokalekonomisk analys (LEA) – ett verktyg för lokalt förändringsarbete 

Makten över maten

Välkommen till en kortare kurs om matsuveränitet och klimaträttvisa i Sverige och Latinamerika! Vem styr över maten i Sverige och i världen? Hur kan vi stötta hållbara naturbruk hemma och globalt? Hur ser situationen ut för latinamerikanska miljö- och människorättsaktivister och vad är svenska företags roll i hoten de utsätts för? I kursen ingår kreativa workshops, aktivistverkstad och gemensam matlagning.  

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Rättviselinjen

Rättviselinjen är en utbildning där du lär dig om feminism, klimaträttvisa och antirasism och att driva projekt och kampanjer för en mer rättvis värld. Vi reser till Sápmi för att lära oss av den samiska kampen mot kolonialism och för mänskliga rättigheter. Kursen studerar även sociala rörelser från Sverige och resten av världen.

Skogen: miljö, makt och motstånd

Skogen har en särskild plats i mångas hjärtan. Men på senare tid har de svenska skogarna blivit allt mer omdebatterade. Det handlar om ekonomiska intressen och kalhyggespolitik som går på tvärs med urfolks rätt till mark, biologisk mångfald och lokalmiljö. Häng med på en kurs där vi utforskar skogen som en plats för makt och motstånd! 

Stad och land

Varför växer klyftorna mellan stad och landsbygd? Mellan innerstan och förort? Kan matproduktion, energiomställning och samarbete mellan gamla och nya invånare skapa en annan utveckling? Lär dig mer och hitta nya lösningar på distanskursen Stad och land!