Sedan 2018 samarbetar vi med föreningen och mötesplatsen Kulturum. Våra särskilda kurser i svenska är förlagd till deras lokaler i stadsdelen Brynäs i Gävle. Förutom dagliga kurser i svenska anordnas det också språkcaféer två dagar i veckan där den som vill får delta. Deltagarna delas in i grupper beroende på förkunskaper.

Även studerande på SFI och personer med eget boende har möjlighet att få hjälp med sina läxor på Kulturum och att studera tillsammans med övriga deltagare beroende på deras svenskanivå. På grund av coronapandemin varvas nu undervisningen mellan att vara på plats och på distans.

Svenska från dag ett är en särskild folkbildningsinsats som är en del av regeringens satsning Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Syftet är att ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället. Verksamheten vänder sig till deltagare som är asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende.

Svenska från dag 1

Svenska från dag ett är en satsning från vår bidragsgivare Folkbildningsrådet och ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Två viktiga syften är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.