Tid: Kl. 14-15

Datum: 6 december 2021

 

Kurslängd: 1 timme Studieform: Seminarium Plats för kurs: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg.
Kostnader:

Att delta på MR-dagarna kostar mellan 600 och 2475 SEK.

Kontaktperson: Miriam Steinbach miriam.steinbach@farnebo.se 0738 4146 75
Kontakta oss

I detta seminarium som arrangeras som en del av Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) tittar vi närmare på olika rörelser där människor organiserar sig lokalt och både ifrågasätter växande klyftor och bygger nya motståndskraftiga alternativ.

Vad kan vi lära av varandra? Hur kan deltagande metoder bidra till en mer inkluderande, hållbar och rättvis demokrati? Hur kan vi vidga och fördjupa demokratibegreppet i Sverige till ett mer pluralistiskt sådant? 

Vi har bjudit in representanter från olika lokalt förankrade initiativ som kan ge sin syn på lokal organisering för social rättvisa, omställning och solidaritet. 

Medverkande

Nicolas Lunabba, verksamhetansvarig Helamalmö. Helamalmö är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utmanande områden. På deras mötesplatser erbjuds en meningsfull fritid med vuxna som ser de unga samt ett ledarskapsprogram för ett hundratal unga förebilder.

Ellen Hansson, tillförordnad ordförande Tillsammansskapet. Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja medlemsgruppernas organisering och sprida organisering till lokalsamhällen.

Sanna Ghotbi, projektledare Digidem Lab. Digidem Lab arbetar utifrån FN:s hållbarhetsmål och beprövade internationella erfarenheter inom medborgardeltagande. Det gör de genom att erbjuda metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande.

Moderator: Viktor Eckert, lärare Färnebo folkhögskola.

Till seminariet på MR-dagarnas hemsida.