Sista ansökningsdatum: 16 januari 2022 Startdatum: 7 februari 2022 Slutdatum: 27 november 2022
Kurslängd: 10 månader Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Olika platser och distans
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt, en administrativ avgift på 150 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat, boende och resor tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Pär Eklund,

Kontaktperson: Pär Eklund par.eklund@farnebo.se
Kontakta oss

Viktiga återkommande teman under kursen kommer att vara samarbete, lokala kretslopp och jordhälsa, bevattning och vattenkretslopp, permakulturprinciper, kulturarvsväxter, perenna växter, filosofiska perspektiv på odlandet, djur i kombination med odling och certifiering av sin odling.

Fortsättningskursen består av ett antal fysiska träffar i kombination med digitala träffar. En del av träffarna sker tillsammans i hela gruppen och en del sker i geografiska kluster. Många av träffarna är förlagda på gårdar runt om i Sverige som har viktig betydelse för kursens tema.

Syfte med kursen

Att utifrån ett säsongsrelaterat och praktiskt synsätt vidareutveckla kunskaperna inom småskalig ekologisk odling utifrån ett antal huvudprinciper och teman.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik och som tidigare gått kursen Småskalig ekologisk odling på Färnebo folkhögskola eller en annan likvärdig utbildning.

Kursupplägg

Kursen är processinriktad och deltagarstyrd. Det innebär att deltagarnas egna erfarenheter och behov av att utveckla sina egna odlingar står i fokus. Det finns redan en kursgrupp som arbetat fram ramar för kursen. Gruppen består av lärare Pär Eklund samt Evelina Dembacke, Sofia Bryntse och  Jonatan Stanczak som alla gick kursen Småskalig ekologisk odling 2020-21.

Viktiga datum

  • Träff 1: 7 februari 2022. Tema Växtföljd: träff sker digitalt.
  • Träff 2: Odlardagarna 2022 som anordnas av Färnebo folkhögskola tillsammans med Hola folkhögskola på plats i Ångermanland. Det går att delta på plats eller digitalt. Separat program för Odlardagarna kommer i januari.
  • Träff 3: 19-20 mars. Tema förodling med studiebesök på gård.
  • Träff 4: 8-10 april. Tema bygga växthus + bevattning och vattenkretslopp.
  • Träff 5: 13-15 maj. Tema kretslopp och regenerativ odling.
  • Träff 6: 18-19 juni. Tema ogräs och skadedjursbekämpning.
  • Träff 7: 4-7 augusti. Tema försäljning, ekonomi och andelsjordbruk. Gemensam studieresa till flera olika gårdar.
  • Träff 8: 17-18 september. Tema certifiering och regler kopplat till odling.
  • Träff 9: 29-30 oktober. Tema förädling och regler.
  • Träff 10: 26-27 november. Redovisning av egna arbeten och fleråriga grönsaker.

En del träffar sker på plats tillsammans, en del digitalt och en del i mindre arbetsgrupper på olika gårdar.

Antagningsvillkor

Du har rätt att söka kursen om du tidigare gått Småskalig ekologisk odlingFärnebo folkhögskola. Har du gått en annan likvärdig kurs så går det också bra.