Sista ansökningsdatum: 29 augusti 2022 Startdatum: 12 september 2022 Slutdatum: 28 oktober 2022
Kurslängd: 1 månad Studieform: Halvfart Plats för kurs: Distans och Österfärnebo
Kostnader:

Anmälningsavgift på 100 SEK. Kostnader för mat och logi vid kursträffarna tillkommer. 

Lärare:

Viktor Eckert,

Kontaktperson: Viktor Eckert viktor.eckert@farnebo.se
Kontakta oss

Skogen symboliserar för många lugn, återhämtning och något som är beständigt, men skogen är också en plats där många av samhällets stora frågor möts. Hur vi behandlar skogen är avgörande för klimatet, för rätten till mark, för biologisk mångfald och i slutändan för vår framtid. Samtidigt gör en vinstjagande skogspolitik att frågor om resursanvändning och hållbarhet ställs på sin spets. 

I denna kurs får vi ta del av skogsfrågans många dimensioner ur ett politiskt perspektiv. Genom teori och praktik får vi lära oss hur människor över hela landet arbetar på olika sätt för att göra motstånd mot en destruktiv skogspolitik. Och vad vi kan göra för att skapa en annan utveckling! 

Kursupplägg

Kursen består av digitala kvällsträffar en gång i veckan à två timmar. Vi kommer också att träffas under två tillfällen, dels den 24 september och dels under en två dagar lång helgträff den 1-2 oktober. Vid de digitala tillfällena bjuds vi på inspirerande föredrag och ges utrymme för gemensam reflektion och diskussion om ämnet. Vid den längre fysiska träffen får vi mer praktiskt erfara motståndsstrategier för skogskamp. 

Till vem vänder sig kursen

Kursen vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på frågorna och som vill förändra samhället. Ingen förkunskap behövs. 

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet. 

Viktigt att veta att vi kommer använda oss av olika digitala läroverktyg. Du behöver ha tillgång till en dator.