Sista ansökningsdatum: 5 april 2022 Startdatum: 19 april 2022 Slutdatum: 20 maj 2022
Kurslängd: 1 månad Studieform: Halvfart Plats för kurs: Distans och Österfärnebo
Kostnader:

Anmälningsavgift på 100 SEK. Kostnader för mat och logi vid kursträffarna tillkommer. 

Lärare:

Viktor Eckert,

Kontaktperson: Viktor Eckert viktor.eckert@farnebo.se
Kontakta oss

Skogen symboliserar för många lugn, återhämtning och något som är beständigt, men skogen är också en plats där många av samhällets stora frågor möts. Hur vi behandlar skogen är avgörande för klimatet, för rätten till mark, för biologisk mångfald och i slutändan för vår framtid. Samtidigt gör en vinstjagande skogspolitik att frågor om resursanvändning och hållbarhet ställs på sin spets. 

I denna kurs som är en del av kursprogrammet Aktivistverkstan, får vi ta del av skogsfrågans många dimensioner ur ett politiskt perspektiv. Genom teori och praktik får vi lära oss hur människor över hela landet arbetar på olika sätt för att göra motstånd mot en destruktiv skogspolitik. Och vad vi kan göra för att skapa en annan utveckling! 

Medverkande

Representant från Skogsupproret. En grupp inom Extinction Rebellion Sverige som består av samiska och icke-samiska aktivister. De arbetar för att motverka kalhyggesavverkningen av svenska skogar, koloniseringen av Sápmi samt för att skapa ett mer demokratiskt styrt skogsbruk.

Sebastian Kirppu.

Sebastian Kirppu. Sebastian är en högljudd röst i den svenska skogsdebatten. 2011 blev han utsett av Världsnaturfonden till årets miljöhjälte och några år senare till lyssnarnas egen sommarpratare i P1. Efter många år som biolog på länsstyrelsen i Dalarna ägnar sig Sebastian Krippu idag på heltid åt att försöka rädda de naturskogar som finns kvar i Sverige från avverkning.

Stig-Olof Holm.

Stig-Olof Holm. Stig-Olof arbetar som lärare och forskare vid Umeå universitet. Hans huvudsakliga ämnesområden är ekologi, samt hur en omställning av olika samhällen mot långsiktig hållbarhet ska kunna komma till stånd.

Flávia Cieplinski, projektledare Jordens Vänner. Flavia arbetar med skogsfrågor kopplade till Jordens Vänners internationella arbete i bl. a. Amazonas. Hon arbetar också med påverkansarbete i Sverige kring corporate accountability-frågor. Hon har tidigare arbetat med påverkansarbete relaterat till konventionen om biologisk mångfald.

Jorunn Hellman, vikarierande programhandläggare för internationella projekt Jordens Vänner.

Martin Jentzen. Martin jobbar som rådgivare och föreläsare inom skogsekologi och naturnära skogsbruk. Han är medförfattare till boken Skogspraktikan och är utbildad skogsingenjör. Martin är dessutom utbildad i naturnära skogsbruk vilket hans föreläsning kommer att handla om.

Kursupplägg 

Kursen består av digitala kvällsträffar en gång i veckan à två timmar samt under en två dagar lång helgträff den 14-15 maj.  Vid de digitala tillfällena bjuds vi på inspirerande föredrag och ges utrymme för gemensam reflektion och diskussion om ämnet. Vid den fysiska träffen får vi mer praktiskt erfara motståndsstrategier för skogskamp. 

Till vem vänder sig kursen

Kursen vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på frågorna och som vill förändra samhället. Ingen förkunskap behövs. 

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet. 

Viktigt att veta att vi kommer använda oss av olika digitala läroverktyg. Du behöver ha tillgång till en dator.

Aktivistverkstan 

Är du intresserad av att förändra samhället? Aktivistverkstan är kursprogrammet där vi undersöker hur man gör det: vi lär oss metoder och verktyg för förändring. Tillsammans inspirerar vi varandra och utbyter kunskap och erfarenheter så att vi kan skapa en rättvis värld.