Startdatum: 21 april 2021 Slutdatum: 21 april 2021
Kontaktperson: Miriam Steinbach miriam.steinbach@farnebo.se 0738 4146 75
Kontakta oss

Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) har i år temat ”Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”. I vårt seminarium lyfter vi blicken och talar om jorden som vårt gemensamma hus, platsen där vi alla bor och som vi behöver värna och ge rättigheter för att överhuvudtaget kunna överleva. Vi talar om naturens rättigheter.

Världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och miljömordet som leder mänskligheten till en avgrund. Allt fler anser även att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst i Sverige.

Idén om att naturen ska erkännas rättigheter har sin grund i urfolkskulturer där man ofta ser på jorden och dess invånare som en enda enhet. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

I detta folkbildande samtal tas internationella, nationella och lokala perspektiv på naturens rättigheter upp.

Observera att detta webbinarium arrangeras inom ramen för MR-dagarna, så för att kunna ta del av det i realtid krävs att man registrerar sig på deras hemsida. Webbinariet är gratis. Efter den 26 april kommer man även kunna se webbinariet via Färnebos egna kanaler utan registrering.

Vill du lära dig mer om naturens rättigheter? Sök distanskursen Naturens rättigheter och det goda livet senast den 16 maj.

Medverkande

Mariam Carlsson Kanyama, Latinamerikagrupperna
Marie Persson Njajta, Sametinget
Carmen Blanco Valer, Färnebo folkhögskola

Moderator: Viktor Eckert, Färnebo folkhögskola