Sista ansökningsdatum: 15 maj 2022 Startdatum: 15 augusti 2022 Slutdatum: 16 december 2022
Kurslängd: 1 termin Studieform: Halvtid Plats för kurs: Distans
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri, men en administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Hans Carstensen,

Kontaktperson: Hans Carstensen hans.carstensen@farnebo.se
Kontakta oss

Det är inte enbart analyser och undersökningar som förändrar samhället, utan också de berättelser som människorna i samhället bär på. För att skapa en sådan berättelse är det viktigt att du litar på att det du har upplevt, att den vardag du vistas i och att det du vill berätta har ett värde. På Romanskrivarlinjen får du stöttning i att skapa berättelser som gör skillnad.

Romanskrivarlinjen har en teoretisk del som är sammantvinnad med en praktisk del. Du lär dig romanskrivandets hantverk genom att skriva på ditt projekt samtidigt som du regelbundet diskuterar ditt skrivande med kursledaren.

På Romanskrivarlinjen jobbar vi hela tiden med ditt projekt i centrum. Alla textinlämningar, uppgifter, diskussioner och skrivarveckor finns till för att du ska ta dig djupare in i ditt projekt, få fler verktyg och bli modigare i ditt sätt att gestalta.

Var tredje vecka är det textinlämning ur det egna projektet, som kommenteras av läraren. De andra veckorna ägnas åt skrivande och åt en uppgift som är knuten till det egna projektet. Dessutom kan du arbeta med föreläsningar och övningar som läggs ut av kursledaren. Du behöver inte läsa och kommentera andra kursdeltagares texter.

Den mesta handledningen sker via nätet, men 3 gånger per termin ses gruppen IRL under en lördag för att diskutera sitt projekt och få fler prosaverktyg. På nätet finns även ett cybercafé där deltagarna kan umgås, diskutera skrivarproblem och tipsa varandra om litteratur, webblänkar och annat.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursdeltagaren kommer att kunna ta språket från tanken till handen genom sin kunskap om romanskrivandets olika gestaltningsprinciper, som till exempel att organisera texten i konkreta scener och akter, att skapa en engagerande text med framåtrörelse, att mejsla fram en fungerande protagonist. Deltagaren kommer även kunna sätta in sitt projekt i en större litterär och samhällelig kontext.

Antagningsvillkor

För att kunna delta i kursen måste du ha en egen dator med internetuppkoppling och ett ordbehandlingsprogram. Du bör också ha grundläggande kunskaper i datoranvändning. Du bör ha en påbörjad roman eller ha en klar romanidé.

Du söker till kursen genom att skicka in en prosatext på 3–6000 tecken (cirka 1–2 A4) ur ditt romanprojekt samt ett personligt brev (max 3000 tecken) där du beskriver ditt romanprojekt och säger några ord om dig själv.

Vi förväntar oss att din roman är skriven på svenska för att kunna ge så bra handledning som möjligt. Du behöver dock inte ha svenska som modersmål. Hos oss är berättelsen i fokus. 

Viktiga datum

Hösttermin 2021: 16 augusti – 17 december. Kursen är full.
Vårtermin 2022: 10 januari-10 juni. Kursen är full.

– Det kändes kul att träffa andra skrivande människor och få nya ögon på mitt projekt. Varje gång det var en ny feedbackomgång på Romanskrivarlinjen fick jag pepp, nya idéer och energi att fortsätta.

Emilia Millares