Res och förändra världen vårterminen 2025

Res och förändra världen är en resande kurs med fokus på samhällsförändring.  Tillsammans tar vi tåget till Spanien, Frankrike och Holland för att möta människor som arbetar mot rasism och för deltagande demokrati, feminism och klimatomställning. Kursen ger dig kunskap om att starta och driva kampanjer och projekt, till exempel inom organisationer, nätverk och kommuner.

Antagning sker löpande

Startdatum: Januari  2025

Slutdatum: 20 maj 2025

Kurslängd: En termin

Studieform: 100%

Plats för kurs: Österfärnebo

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. Kursen administrerar sin egen ekonomi. Kostnaden för mat, boende och resor beräknas till 6500 kr/månad. En kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

Orädda städer och rättvis omställning i Europa

Har du lust att förändra världen? Är du också frustrerad över att frågor som internationellt samarbete för rättvisa, klimatomställning och mänskliga rättigheter har alltför liten plats i samhällsdebatten? Vill du vara med och skapa en annan utveckling? Förändringen kan inte vänta – kom med och var en del av den!  

På den här kursen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att skapa och driva kreativa projekt och kampanjer som gör skillnad. Du jobbar med berättande, t ex i form av skrivande, poddande eller liknande. Du erövrar kunskaper och färdigheter som du kommer få användning för under resten av ditt liv.  

Under kursen reser vi genom bland annat Spanien, Frankrike och Holland. Där möter vi människor som kämpar för förändring, demokratiska rättigheter, gröna städer och antirasism. Vi besöker energikooperativ, rörelser för “orädda städer” och en mångfald rörelser som jobbar för omställning av samhället.  

Kursen börjar och avslutas på skolan i Österfärnebo vid Dalälven där vi bor tillsammans i ett gemensamt hushåll. Utifrån de erfarenheter vi får från våra studier och resor skapar vi projekt där vi berättar och sprider kunskap vi fått under året. Det kan vara allt från att göra en filmfestival, en mötesturné, en podd, skriva artiklar eller bygga en utställning. Eller flera av dessa saker.

Det är ni som deltagare som formar kursen. Projekten utformar ni ihop med oss lärare och andra studerande på kursen.

För att förändra världen krävs mod och att vi lär oss arbeta gemensamt med andra. Det är tillsammans som vi är starkast och på kursen Res och förändra världen får du träffa människor att driva förändring med och verktyg för att ta tag i de många möjligheter till samhällsförändring som finns!  

 

Till vem vänder sig kursen?  

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, pepp och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang.  

 

Kursupplägg   

Kursen ges på plats i Österfärnebo, deltagarna bor tillsammans i skolans internatboende och har gemensamt hushåll. Det innebär att hushållet sköts kollektivt och organiseras av er deltagare. 

 

Kursen består av följande delar:  

 • Tillsammans forma det egna boendet och hushållets olika delar. 
 • Introduktion till de frågor och perspektiv kursen kommer hantera, däribland orädda städer, antirasism, feminism och klimatomställning.
 • Lära oss mer om hur människor lokalt och globalt arbetar för samhällsförändring
 • Studieresa till Spanien, Frankrike och Holland där vi möter människor och organisationer som arbetar för att förändra sina städer och världen. Vi kommer också arbeta på ekologiska gårdar för att praktiskt ta del i rättvist omställningsarbete. 
 • Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning. 
 • Utåtriktade informationsarbeten för att sprida kunskap som året på skolan gett oss.  

Under kursen kommer vi att fokusera på kollektiv projektledning, där vi lär oss hur vi tillsammans skapar och aktivt deltar i det projekt som själva kursen utgör. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i projekt eller kampanjer i många olika sammanhang. Till exempel får du som deltagare inte bara delta i men också öva på att hålla i workshops och möten samt arbeta med projektplaner. Stora delar av kursinnehållet och dess utformning bestäms av deltagarna i samspel med lärarna.

 

Kursens syfte   

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att utforma och driva kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.     

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs 

Kursen ger användbar kunskap för dig som vill bli projektledare inom föreningar, organisationer och kommuner. Under kursen får du följande kunskap:  

 • Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.
 • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.   
 • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.     
 • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.  
 • Fördjupad kunskap om feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala och intersektionella perspektiv.     
 • Jobb med berättande för förändring: Spela in podcasts, skriva, bygga utställning och/eller fotografera.

 

Antagningsvillkor 

Inga förkunskaper krävs. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:    

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund 
 • Vad är din motivation för att söka kursen?   
 • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?    

Du behöver också ange två referenser.    

 

Kursplan 

Du kan hitta mer information om kursen och vilka regler som gäller i samband med studier på Färnebo folkhögskola i kursplanen. 

”Nu startar snart Färnebo Folkhögskolas Stad och land-kurs igen. Distanskurs med väldigt välarrangerade närträffar både på skolan och ute i...

Läs mer

”Bredden i kursen gav mig flera djupa insikter. Studiebesöken till bl.a renovräkningar i ett område i Uppsala och kossorna i...

Läs mer

“Man kan få bli engagerad och man blir engagerad tillsammans för att vi tillsammans lever och agerar ihop som en...

Läs mer
SV_SE