Skogen, samerna och kampen för klimatet- resande kurs

Vill du förändra världen? Är du också frustrerad över att frågor som global rättvisa, klimat och allas lika värde prioriteras bort? Vill du vara med och skapa en annan utveckling? Förändringen kan inte vänta – kom med och var en del av den! 

Sista ansökningsdatum: 20 maj 2024

Startdatum:19 augusti 2024

Slutdatum: 20 december 2024

Kurslängd: En termin

Studieform: 100%

Plats för kurs: 

Österfärnebo

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. Kursen administrerar sin egen ekonomi – kostnaden för mat, boende och resor beräknas kosta 6500 kr/månad. En kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

Lärare: 

Lars Igeland

lars.igeland@farnebo.se

 

Framtidslandet i norr

Grön omställning eller ny kolonialism?

Resande kurs för att studera den så kallade gröna industriomställningen. Vi reser i Norr- och Västerbotten och Sápmi. Två veckors studieresa 28 september-13 oktober. Före och efter resan har vi träffar på distans. 

Läs mer

 

Vill du förändra världen? Är du också frustrerad över att frågor som global rättvisa, klimat och allas lika värde prioriteras bort? Vill du vara med och skapa en annan utveckling? Förändringen kan inte vänta – kom med och var en del av den! 

Kursen Res och förändra världen handlar om hur vi kan klara klimatet på ett hållbart och rättvist sätt. Vi gör en resa till Norrland och Sápmi (samefolkets områden) för att studera den ”gröna industriomställningen” – ”fossilfria” stålverk, batterifabriker, vindkraftverk, gruvor och skogsplantager.  

Vi talar med människor som ser detta som möjligheter att rädda klimatet och utveckla landsbygden. Men träffar också andra som ifrågasätter satsningarna som de anser vara en ny våg av miljöskadlig kolonialism.  

På kursen lär vi oss också av samisk kultur och om hur skogsbruk och gruvor påverkar renskötseln. Vi möter samer som uttrycker sig genom manifestationer, musik, ”spoken word”, film och litteratur. 

Den gröna omställningen i norr är en brännpunkt i frågan om vi kan lösa miljöproblemen i vårt samhälle främst med tillväxt av ny teknik eller om vi också behöver ändra vårt sätt att leva och vårt ekonomiska system i grunden. Vad krävs för att en framtid med förnybar energi ska bli grön?  

Vi lär oss om olika alternativ, t ex lokalt ägd sol- och vindenergi, närproducerad mat, kalhyggesfritt skogsbruk och andra initiativ som stärker våra stadsdelar och byar. 

Vi studerar också mer om klimatpolitiken i Sverige och Europa och vad som krävs för att den ska bli bra för alla människor i städerna och på landsbygden. En del orättvisor förstärks när vi börjar ställa om vilket leder till ett motstånd mot klimatpolitiken. Hur hanterar vi det? Kursen är ett tillfälle för att få fördjupad kunskap om verktyg för att bidra till en verkligt rättvis klimatomställning.  

Till vem vänder sig kursen?  

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang.  

Kursupplägg  

Kursen ges på plats i Österfärnebo, deltagarna bor tillsammans i skolans internatboende och har gemensamt hushåll. Det innebär att hushållet sköts som ett kollektiv och organiseras av deltagarna.  

Kursen består av följande delar:  

  • Tillsammans forma det egna boendet och hushållets olika delar 
  • Introduktion till de frågor och perspektiv kursen kommer hantera, som kolonialism, urfolksrätt, grön omställning och klimaträttvisa.  
  • Lära oss mer om hur människor lokalt och globalt arbetar mot orättvisor och för att stärka sina rättigheter.  
  • Studieresa i Norrland och Sápmi där vi möter samer, forskare, politiker och aktivister.  
  •  Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning.  
  • Utåtriktade informationsarbeten för att sprida kunskapen tiden på skolan har gett oss.  
SV_SE