Sista ansökningsdatum: 16 maj 2021 Startdatum: 23 augusti 2021 Slutdatum: 16 maj 2022
Kurslängd: 1 år Studieform: Heltid Plats för kurs: Österfärnebo, Europa, distans.
Kostnader:

All vår undervisning är kostnadsfri, men du bekostar själv kurslitteratur, studiematerial, studieresor, mat och boende. Kostnaden sprids ut över läsåret och du betalar varje månad en summa. Kursen är CSN-berättigande. För studieresan kan man söka merkostnadslån från CSN.

Lärare:

Viktor Eckert, Anna Bartfai,

Kontaktperson: Viktor Eckert viktor.eckert@farnebo.se 0291-202 75 Anna Bartfai anna.bartfai@farnebo.se 0291-202 75
Kontakta oss

Brinner du för en rättvis värld? Vill du lära dig deltagande metoder för förändringsarbete? Vill du vara med och påverka genom att arbeta med projekt med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa?

På Rättviselinjen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att driva processer och projekt och får verktyg för mötesorganisering och kampanjplanering samtidigt som du studerar feminism, antirasism och klimaträttvisa ur makt- och normkritiska perspektiv.

Under kursen vävs de tre perspektiven – feminism, klimaträttvisa och antirasism – in i alla ämnen vi kommer att beröra. Vi lär oss av sociala rörelser som arbetat med frågorna runt om i världen och tar upp hur de tre perspektiven hänger ihop och påverkar varandra. Vi rör oss mellan globala och lokala perspektiv och lär oss även om konflikthantering, demokratiska processer och dialog inom det egna projektet eller gruppen. 

För att förändra världen krävs mod och att vi agerar tillsammans med andra – på kursen möter du andra samhällsengagerade och ni lär er både tillsammans och av varandra. Under större delen av kursen bor deltagarna kollektivt i gemensamma hus. Det delade boendet är en viktig del i lärandet och många tidigare deltagare lyfter fram detta som något mycket positivt. Läs mer om boendet

Färnebo folkhögskola är en plats för gemenskap där vi stöttar varandra i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Vi har en lång tradition av att jobba med grupprocesser, mötesdemokrati och att genomföra olika projekt och utåtriktade evenemang. Under åren har vi samlat på oss bred och unik kunskap i frågorna. Många som gått Färnebos kurser är i dag engagerade inom områden som rör feminism, antirasism och klimaträttvisa.

Kollektiv projektledning

På kursen pratar vi om kollektiv projektledning. Det gör vi för att vi inte tror att det finns en person som kan leda ett projekt själv, utan för att vi tror att man gör det bäst gemensamt som ett kollektiv. Att driva projekt gemensamt innebär för oss ett större demokratiskt deltagande det tycker vi att är viktigt. På Färnebo folkhögskola innebär en kollektiv projektledning att deltagare ges kunskaper och erfarenheter av att organisera möten, arrangera workshops samt lägga upp projekt- och kampanjplaner gemensamt. 

Anpassning med anledning av coronapandemin

Färnebo folkhögskola följer noga händelseutvecklingen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika ökad smitta. Om så krävs kommer vi att anpassa kursens olika delar efter rådande restriktioner och rekommendationer. Exempelvis avvaktar vi med att besluta om vilket land kursen kommer att resa tills vi vet mer. Om det inte skulle vara möjligt att resa i Europa kommer vi att genomföra praktiken och studieresan i Sverige istället.

Undrar du över något är du välkommen att mejla eller ringa oss!

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av rättvisefrågor och som vill hitta metoder, kunskap och inspiration för att driva frågorna på olika sätt. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad i rättvisefrågor och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att driva olika arbeten, kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i fyra perioder.

Första perioden: Grunder och reseförberedelser
10 veckor
Plats: Österfärnebo

Vi studerar tillsammans följande ämnen:

 • Skolans profilfrågor: global rättvisa, feminism, antirasism och klimaträttvisa.
 • Omvärldsanalys.
 • Kollektiv projektledning.
 • Förberedelse inför resa.

Under den första perioden tar vi oss an skolans och kursens profilfrågor. Vi kommer även att fokusera på kollektiv projektledning, där vi lär oss hur vi tillsammans skapar och aktivt deltar i projekt. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i projektarbetet, som att hålla workshops och möten samt att lägga upp projektplaner. Stora delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt.

Andra perioden: Studieresa och praktik
5 veckor
Plats: Land i Europa

Under den andra perioden reser kursen till Europa för att delta i olika sociala rörelser som är aktiva på plats samt för att genomföra en praktik. Land kommer att beslutas längre fram och är beroende av det rådande pandemiläget. Färnebo folkhögskola följer noga händelseutvecklingen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika ökad smitta. Om det ej är möjligt att resa i Europa kommer vi att genomföra praktiken och studieresan i Sverige istället.

 • Studieresa.
 • Praktik.
 • Redovisning.

Tredje perioden: Projektplanering och fördjupning
5 veckor
Plats: Österfärnebo

Under tredje perioden fokuserar vi på att få färdigt projektplaner och diskuterar tillsammans metoder och strategier för detta. Vi fördjupar oss ännu mer i kursens tre profilfrågor – feminism, antirasism eller klimaträttvisa. Stora delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt.

 • Fördjupning.
 • Projektplan.

Fjärde perioden: Projektarbete
12 veckor
Plats: Österfärnebo/distans

 • Genomförande av projekt.
 • Redovisning, utvärdering och slutrapportering.

Vi avslutar projektperioden och året gemensamt i Österfärnebo. 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Starta, leda, organisera och utveckla projekt. 
 • Ha fördjupad kunskap om kursens profilfrågor feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala perspektiv. 
 • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.
 • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.  
 • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering. 
 • Känna till olika modeller för finansiering och organisering.
 • Ha genomfört en studieresa och praktik i Europa.

Antagningsvillkor

När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad är din motivation till att söka kursen?
 • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?

Du behöver också ange två referenser.

Förmöte och intervju
I slutet av maj har vi ett förmöte där vi berättar mer om kursens upplägg och innehåll. Vi rekommenderar att du medverkar på förmötet då det ger dig en bättre bild av vad kursen kommer innebära. Vi håller också kortare intervjuer med alla som har sökt kursen. Efter förmötet får du besked om du blivit antagen.