Sista ansökningsdatum: 19 juni 2022 Startdatum: 22 augusti 2022 Slutdatum: 16 december 2022 Platser kvar: Förlängd ansökningstid, löpande antagning!
Kurslängd: 1 termin Studieform: Heltid Plats för kurs: Österfärnebo
Kostnader:

All vår undervisning är kostnadsfri, men du bekostar själv kurslitteratur, studiematerial, studieresor, mat och boende. Kursen är CSN-berättigande. För studieresan kan man söka merkostnadslån från CSN.

Lärare:

Viktor Eckert,

Kontaktperson: Viktor Eckert viktor.eckert@farnebo.se
Kontakta oss

Brinner du för en rättvis värld?  Vill du vara med och påverka genom att arbeta med projekt med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa? Klimatfrågan är akut och demokratin i Europa backar. Du behövs för att vända utvecklingen!  

På Rättviselinjen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att skapa och driva kreativa projekt och kampanjer som gör skillnad på riktigt. Du får verktyg att organisera rörelser, nätverk och upprop.  

Vi har inte fått rättigheterna som vi har i dag, utan de är resultat av segrar som sociala rörelser har vunnit. Genom att studera olika sociala rörelser som har kämpat för feminism, antirasism och klimaträttvisa historiskt och i dag lär vi oss både om olika sakfrågor och om vilka kamper som varit framgångsrika och varför. För att lära oss om en aktuell kamp reser vi till Gállok i Sápmi där vi möter den samiska kampen mot gruvor, kolonialism och för mänskliga rättigheter.   

För att förändra världen krävs mod och att vi agerar tillsammans med andra. Här träffar du andra engagerade personer och lär dig av sociala rörelser – från Sverige, Sápmi och resten av världen.  

Till vem vänder sig kursen?  

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, pepp och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad i rättvisefrågor och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang.   

Kursupplägg  

Kursen ges på plats i Österfärnebo, deltagarna bor tillsammans i skolans internatboende och har gemensamt hushåll. Mer information om boendet hittar du här.   
 
Kursen består av följande delar:   

 • Introduktion till global rättvisa, feminism, antirasism och klimaträttvisa utifrån intersektionella perspektiv.  
 • Omvärldsanalys och fördjupning i olika sociala rörelser.  
 • En veckas studieresa till Sápmi där vi fördjupar oss i konflikten kring Gállok och möter samiska aktivister.  
 • Kollektiv projektledning, verktyg och metoder.  
 • Att starta och driva ett projekt.  

Under kursen kommer vi att fokusera på kollektiv projektledning, där vi lär oss hur vi tillsammans skapar och aktivt deltar i projekt. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i ett projekt eller en kampanj, som att hålla workshops och möten samt att lägga upp projektplaner. Stora delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt. Eventuellt kommer kursen även innehålla en kortare studieresa till ett land i Europa för möten med personer som är aktiva inom sociala rörelser.  

Kursens syfte  

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att skapa och driva kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.  

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs  

 • Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.   
 • Ha fördjupad kunskap om feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala och intersektionella perspektiv.   
 • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.  
 • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.    
 • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.   

Antagningsvillkor  

Inga förkunskaper. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:  

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund  
 • Vad är din motivation till att söka kursen?  
 • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?  

Du behöver också ange två referenser.  

– Det var helt fantastiskt att man samlades kring att man var intresserad av globala frågor och rättvisefrågor. Man fick möjlighet att vara på marken och i kontakt med människor som engagerar sig för sina rättigheter.

Anna Lindqvist