Sista ansökningsdatum: 16 maj 2021 Startdatum: 23 augusti 2021 Slutdatum: 16 maj 2022
Kurslängd: 1 år Studieform: Heltid Plats för kurs: Österfärnebo, Europa, distans.
Kostnader:

All vår undervisning är kostnadsfri, men du bekostar själv kurslitteratur, studiematerial, studieresor, mat och boende. Kostnaden sprids ut över läsåret och du betalar varje månad en summa.För studieresan kan man söka merkostnadslån från CSN.

Lärare:

Viktor Eckert, Anna Bartfai,

Kontaktperson: Miriam Steinbach miriam.steinbach@farnebo.se 0738 4146 75
Kontakta oss

Brinner du för en rättvis värld? Vill du lära dig deltagande metoder för förändringsarbete? Vill du vara med och påverka genom att arbeta med projekt med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa?

På Rättviselinjen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att driva processer och projekt och får verktyg för mötesorganisering och kampanjplanering samtidigt som du studerar feminism, antirasism och klimaträttvisa ur makt- och normkritiska perspektiv.

Under kursen vävs de tre perspektiven – feminism, klimaträttvisa och antirasism – in i alla ämnen vi kommer att beröra. Vi lär oss av sociala rörelser som arbetat med frågorna runt om i världen och tar upp hur de tre perspektiven hänger ihop och påverkar varandra. Vi rör oss mellan globala och lokala perspektiv och lär oss även om konflikthantering, demokratiska processer och dialog inom det egna projektet eller gruppen. 

För att förändra världen krävs mod och att vi agerar tillsammans med andra – på kursen möter du andra samhällsengagerade och ni lär er både tillsammans och av varandra. Under större delen av kursen bor deltagarna kollektivt i gemensamma hus. Det delade boendet är en viktig del i lärandet och många tidigare deltagare lyfter fram detta som något mycket positivt. Läs mer om boendet

Färnebo folkhögskola är en plats för gemenskap där vi stöttar varandra i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Vi har en lång tradition av att jobba med grupprocesser, mötesdemokrati och att genomföra olika projekt och utåtriktade evenemang. Under åren har vi samlat på oss bred och unik kunskap i frågorna. Många som gått Färnebos kurser är i dag engagerade inom områden som rör feminism, antirasism och klimaträttvisa.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av rättvisefrågor och som vill hitta metoder, kunskap och inspiration för att driva frågorna på olika sätt. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad i rättvisefrågor och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att driva olika arbeten, kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i fyra perioder.

Första perioden: Grunder
9 veckor
Plats: Österfärnebo
Vi studerar tillsammans följande ämnen:

 • Skolans profilfrågor: global rättvisa, feminism, antirasism och klimaträttvisa.
 • Omvärldsanalys.
 • Projektledning.

Andra perioden: Fördjupning
3 veckor
Plats: Österfärnebo
Möjlighet ges till fördjupade studier i kursens tre profilfrågor – feminism, antirasism eller klimaträttvisa. Stora delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt.

 • Fördjupning.
 • Projektplan.

Tredje perioden: Studieresa och praktik
7 veckor
Plats: Land i Europa
Under den tredje perioden reser kursen till Europa för att delta i olika sociala rörelser som är aktiva på plats samt för att genomföra en praktik. Land kommer att beslutas längre fram och är beroende av det rådande pandemiläget. Färnebo folkhögskola följer noga händelseutvecklingen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika ökad smitta. Om det ej är möjligt att resa i Europa kommer vi att genomföra praktiken och studieresan i Sverige istället.

 • Studieresa.
 • Praktik.
 • Redovisning.

Fjärde perioden: Projektarbete
14 veckor
Plats: Österfärnebo/distans

 • Genomförande av projekt.
 • Redovisning, utvärdering och slutrapportering.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Starta, leda, organisera och utveckla projekt. 
 • Ha fördjupad kunskap om kursens profilfrågor feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala perspektiv. 
 • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.
 • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.  
 • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering. 
 • Känna till olika modeller för finansiering och organisering.
 • Ha genomfört en studieresa och praktik i Europa.

Antagningsvillkor

När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad är din motivation till att söka kursen?
 • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?

Du behöver också ange två referenser.

Förmöte och intervju
I slutet av maj har vi ett förmöte där vi berättar mer om kursens upplägg och innehåll. Vi rekommenderar att du medverkar på förmötet då det ger dig en bättre bild av vad kursen kommer innebära. Vi håller också kortare intervjuer med alla som har sökt kursen. Efter förmötet får du besked om du blivit antagen.