Startdatum: 10 januari 2022 Slutdatum: 16 december 2022

OBS, att detta är sista gången kursen ges. Den kommer inte att gå att söka igen. 

Kurslängd: 1 år Studieform: Halvfart Plats för kurs: Distans med fyra obligatoriska träffar i Stjärnsund och Österfärnebo. Utöver träffarna genomförs cirka tre digitala möten per termin.
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 150 SEK per termin tillkommer. Du som kursdeltagare bekostar själv kurslitteratur, mat, boende och resor. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Philipp Weiss, Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Gunnar Edsborn,

Kontaktperson: Martin Gustafsson martin.gustafsson@farnebo.se
Kontakta oss

En vanlig missuppfattning om permakultur är att det framförallt handlar om odlingstekniker, men permakultur är mycket mer än så. Permakultur är en hel verktygslåda som kan hjälpa oss att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer. Det kan handla om allt ifrån ditt boende till relationer, arbete och odlingssystem. Målet är att alla delar ska kunna samverka på ett hållbart sätt och att du ska gå från att vara en passiv konsument till att, tillsammans med andra, vara en aktiv producent av de resurser vi behöver. 

Begreppet permakultur länkar ihop ämnen som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik och markanläggning till en helhet där människor ingår i ett kretslopp i samklang med naturen.

Tidigare deltagare finns inom en stor bredd olika bakgrunder, där kursen gett dem verktyg att nå ökad självhushållning i olika skalor, utveckla egna gårdar och företag, driva permakulturprojekt och undervisning. Men framförallt har kursen bidragit till att växa som personer genom att göra något konkret för att bidra till en bättre värld. 

– Om man är beredd på att göra en förändring i sitt liv som innebär hållbar livsstil och matproduktion är permakulturdesign ett kraftfullt redskap för att nå dit.

Johan Nordström, deltagare på Permakulturdesign läsåret 20/21.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet mellan människa och natur. Du vill lära dig olika verktyg för att ha en mer positiv inverkan på jorden. Du är intresserad av att lära dig mer om hur vi kan ha en livsstil mer i samklang med naturen genom att titta på saker som odling, boende och annat som rör livet, i både stort och smått.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för permakulturdesign och dess redskap och hur de kan användas i praktiken. Kursen ger deltagarna möjlighet att ifrågasätta sin livsstil på ett konstruktivt sätt och att få verktyg till att skapa förändring ur en helhetssyn.

Kursupplägg

Kursen omfattar fyra träffar som sker måndag-fredag i Stjärnsund utanför Hedemora eller på Färnebo folkhögskola i Österfärnebo. Utöver träffarna genomförs cirka tre digitala möten per termin.

Under kursens gång kommer deltagarna arbeta med att utveckla en design för en plats. Arbetet genomförs i grupp och utförs på platser som väljs av kursdeltagarna. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor till designplatserna mellan träffarna för att jobba med projekten. Räkna med att besöka platsen ni ska designa vid 2-3 tillfällen under kursens gång. 

I kursen jobbar vi med grupprocesser och att ta del av varandras erfarenheter och tankar för att skapa gemenskap kring inre och yttre omställningsprocesser. 

Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter och diskussionsfrågor på olika teman samt genomföra en individuell fördjupningsuppgift. Detta sker via skolans digitala lärplattform ItsLearning.

Genomförd kurs ger kursintyg och Certifikat i permakulturdesign som visar vad du studerat.

Datum för kursträffar
14-18 februari, 30 maj-3 juni, 19-23 september,  28 november-2 december 

Exempel på innehåll
Permakulturens grunder
Permakulturens designverktyg för att utveckla en plats eller projekt
Designuppgift i grupp
Individuellt fördjupningsarbete
Att läsa landskapet: (vatten, mikroklimat, jord)
Biologisk mångfald
Social permakultur och inre omställning
Odling och djurhållning (bl.a. agroforestry, skogsträdgårdar, fleråriga grönsaker & grönsaksodling)
Permakultur och skogen
Behovsbaserat boende
Global solidaritet & maktstrukturer
Permakulturellt entreprenörskap och lokal utveckling
Studiebesök på projekt 

Detta förväntas deltagaren kunna efter att ha gått kursen

Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer och hur detta kan tillämpas i praktiken för en hållbar omställning.

För att få godkänt på kursen krävs närvaro på alla fyra kursträffar, genomfört designarbete, fördjupningsuppgift och inlämningsuppgifter.

Antagningsvillkor

Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken (inkl blanksteg) som innehåller:

  • En kort beskrivning av dig och din bakgrund.
  • Vad är din motivation till att söka kursen?
  • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?
  • Vad tänker du att studierna kommer leda till?
  • Har du en konkret plats eller ett projekt som du vill förverkliga? (Det är inget krav för antagningen att ha ett projekt).   

Övrigt:

  • Kunna svenska flytande i tal och skrift
  • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
  • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
  • Ha tillgång till dator och internet

– Jag har fått mycket bättre kunskap och förståelse för hur illa ställt det är med jordens ekosystem, men också massor av redskap för hur vi kan sluta kretslopp och öka den biologiska mångfalden.

Johan Nordström