Sista ansökningsdatum: 28 mars 2021 Startdatum: 12 april 2021 Slutdatum: 18 juni 2021
Kurslängd: 10 veckor. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans.
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kurslitteratur köps in och bekostas av dig som kursdeltagare. Kursen är CSN-berättigande.

Kontaktperson: Jonathan Korsár jonathan.korsar@farnebo.se
Kontakta oss

Vad betyder det att en stad agerar utan rädsla? Vad är en orädd stad? Hur stärker vi demokrati och gemenskap när många människor ser mörkt på framtiden?

Vi läser och diskuterar tillsammans antologin Orädda städer – en bok som beskriver framväxten av en ny internationell rörelse för städer baserade på gemensam välfärd och deltagande demokrati. Boken innehåller en presentation av ett femtiotal lokala rörelser runt om i världen och ger en mängd exempel på radikala politiska reformer som genomförts i olika städer. 

Samtidigt som vi utgår från boken Orädda städer gör vi utblickar mot situationen i våra egna kommuner runtom i Sverige och Skandinavien. Vilka orädda initiativ finns det att bygga vidare på här? Hur kan du jobba för att göra just din stad till en orädd stad?

Kursen startar i april 2021 i samband med att boken publiceras på svenska. Boken har tidigare publicerats på franska, spanska och engelska.

Kursen arrangeras i samarbete med föreningen Demokratisk Omställning, det europeiska nätverket för Fearless Cities samt det nystartade bokförlaget Lode.

Till vem vänder sig kursen?

Till dig som är intresserad av demokrati- och samhällsfrågor. Det krävs ingen särskild förkunskap, men du bör vara intresserad av möjligheterna att jobba lokalt för en demokratisk och solidarisk samhällsförändring. 

Kursens syfte

Målet med kursen är att du ska få öva dig i att formulera förslag på förändring och tänka kring hur du kan jobba för förändring lokalt där du bor. Målet är också att du ska få kunskap om den globala rörelsen för orädda städer och de strategier och teorier för organisering och samhällsförändring som den använder sig av. I kursen kommer du få stifta bekantskap med några av de grupper och personer som arbetar för orädda städer.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Beskriva och förklara vad rörelsen för orädda städer jobbar för.
  • Föreslå lokala steg mot att skapa orädda städer.
  • Beskriva och analysera olika möjliga hinder såväl som öppningar för att skapa orädda städer.

Kursupplägg

Kursen är 10 veckor lång. Varje vecka läser vi i boken Orädda städer, samtidigt jobbar du under flera veckor med att beskriva din ort, dess problem och möjligheter. Det senare gör du bland annat genom att öva på att formulera lokala politiska förslag.

I tillägg till boken Orädda städer och material som du själv söker upp om din ort kommer att du i mån av tid att få ta del av andra relevanta artiklar, filmer och radioprogram. 

Första och sista veckans träffar sker på lördagar kl. 14.00-17.00. Övriga träffar sker på tisdagar kl. 18.30-20.30.

Kursen består av följande delmoment: 

  • Webinarium och boksläpp för Orädda städer 
  • Vad är “municipalism”? 
  • Hur ser det ut hos dig? Bor du i en rädd eller i en orädd stad? 
  • Hur jobbar rörelsen lokalt för orädda städer?
  • Möjliga steg för att skapa orädda städer
  • Den internationella rörelsen
  • Fördjupningsarbete

Antagningsvillkor

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att kunna delta i kursen. 

Bilden är från ett medborgarmöte i Barcelona, där rörelsen för Orädda städer varit mycket framgångsrik. Foto: Barcelona en Comú.