Orädda städer och bygder

Runtom i Sverige, Europa och resten av världen finns det en ny våg av rörelser för social rättvisa, mer deltagande demokrati och grön omställning. Lär dig mer om detta och hur du kan delta!

Sista ansökningsdatum: 15 maj

Startdatum: 19 augusti 2024

Slutdatum: 15 december, ev möjligt att göra en fortsättningskurs under våren.

Antal studieplatser: 20-30

Kurslängd: En termin

Studietakt: 25%

Studieform: Distans med 2 helgträffar på skolan i Österfärnebo, därutöver en kvällsträff för hela kursen och kollaborativt lärande och samtal vi via kursens digitala plattform varje vecka.

Kostnader:

Kostnader för mat och boende under träffar tillkommer.

Kontaktperson: 

jonathan.korsar@farnebo.se

📞 076-0729858

Det är uppenbart att vi behöver göra många fler delaktiga om vi ska hitta vägar framåt mot en rättvis och hållbar samhällsutveckling. Därför är det inspirerande att det på lokalt plan runtom i världen har vuxit fram orädda städer och bygder som jobbar med just detta. Det handlar om en mångfald av lokala rörelser som samverkar. Det är kommuner, bygder och stadsdelar som satsar på medborgarnas delaktighet, ambitiös klimatpolitik och ett samhällsbyggande som stärker olika former av demokrati istället för att öka samhällsklyftorna.

I Sverige finns det initiativ i samma anda, t ex genomförs det klimatrådslag 2024 i Malmö, Borås och Sollefteå. I Göteborg och nationellt genomförs medborgarråd om klimatet. På den här kursen lär du dig mer om hur fler kan bli delaktiga i samhällsbyggandet, även genom andra arbetssätt som medborgarbudgetar i kommundelarna, fördjupad kommundelsdemokrati och starkare lokalt samhällsbyggande.

Kursen innehåller tre huvudteman som vi utforskar tillsammans under hela terminen:

Fördjupad demokrati. Hur kan fler få möjlighet i sina stadsdelar, mindre kommuner och landsbygder att ta aktiv del i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt mer hållbar utveckling? Hur kan vi få mer makt över samhällsekonomin, t ex mat och energi, lokala ekonomier osv.? Vilken roll kan våra lokala politiska institutioner såväl som våra arbetsplatser spela i skapandet av ett mer demokratiskt och hållbart samhälle?

Rättvis omställning. Via Färnebo folkhögskolas internationella och nationella nätverk lär vi oss om hur folkrörelser och orädda städer i andra länder praktiskt jobbar för social rättvisa, fördjupad demokrati och hållbar utveckling. Vi lär oss hur satsningar på t ex sociala och kulturella aktiviteter och lokalekonomisk utveckling kan användas för att stärka social gemenskap, motarbeta utanförskap och stötta en positiv utveckling i samhället.

Kreativt och lokalt förändringsarbete. Tillsammans undersöker vi våra egna orter och jobbar med att kommunicera och reflektera på ett kreativt sätt över lokala utmaningar och möjligheter. Vi jobbar gemensamt med att göra några poddavsnitt som tar upp och diskuterar dessa utmaningar med olika inbjudna gäster.

 

Kursupplägg

Kursen är en distanskurs på 25%. Räkna med 2 timmar kursträff per vecka och 3 timmar gemensamt arbete och diskussioner i gemensamma forum per vecka. Gemensamt arbete och diskussioner utgår från att du som deltagare också lägger ca 2-4 timmar på läsning och arbete med egna frågor per vecka.

Vi träffas dessutom två helger, en gång i början av kursen och en gång i slutet av kursen på folkhögskolan i Österfärnebo i södra delen av Sandvikens kommun. 

Obs! Vill du läsa en kurs som går ännu djupare in på metoder, strategier och arbetsätt  så finns även kursen Kraft att förändra – Förändringsarbete i stad och landsbygd. Den kursen är på 50% studietakt och vänder sig till dig som kan och vill lägga mer tid på dina studier, men tar också upp samma ämnen som kursen Orädda städer och bygder.

 

Kursens syfte

Kursen ger dig breda kunskaper och mycket inspiration för fortsatt lärande och arbete med att skapa ett mer demokratiskt, hållbart och rättvist samhälle.

Kursen rustar dig för lokalt arbete i civilsamhällets organisationer, kommuner och företag som jobbar för en hållbar utveckling.

Slutförd kurs ger dig ett intyg.

 

I kursen bjuder vi in bl.a. följande grupper för samtal:

FOLK – Forum för lokal klimataktivism i Klimatriksdagen, Hela Sverige ska leva, Ta tillbaka framtiden, Fältbiologerna, Jordens Vänner, Praktisk Solidaritet, Wellbeing Economy Alliance, Stad och land-nätverket, Förbundet Tillsammansskapet och Coompanion Värmland.

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:

Efter slutförd kurs har du utvecklat dina praktiska och teoretiska kunskaper kring möjligheterna att skapa en rättvis omställning genom fördjupad demokrati och stärkande av mer demokratiska former av ekonomisk utveckling. Du har även fått erfarenhet av gemensamt arbete med poddande kopplat till frågor om rättvis omställning, deltagande demokrati och rörelsebyggande.

 

Antagningsvillkor:

Inga särskilda förkunskaper utöver grundläggande kunskap i svenska och intresse.

SV_SE