Sista ansökningsdatum: 15 maj 2023 Startdatum: 15 augusti 2023 Slutdatum: 16 december 2023
Kurslängd: En termin. Studieform: Halvfart Plats för kurs: Distans
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kurslitteratur köps in och bekostas av dig som kursdeltagare. Resor till ev. kursträffar samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Carmen Blanco Valer,

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultaten av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

Men världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och det pågående miljömordet. Allt fler anser att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, både globalt och lokalt.

I denna distanskurs går vi på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

Kursen ordnas i samarbete med Latinamerikagrupperna, en av Färnebos huvudorganisationer.

Under MR-dagarna den 21 april 2021 ordnade Färnebo ett webbinarium om naturens rättigheter. Se det här!

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för att stärka din relation till naturen, som på sikt vill arbeta för att naturen ska få sina rättigheter erkända samt för att tillsammans med andra skapa alternativ till den rådande synen på och behandlingen av natur och människor. 

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln till att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. 

Vi behöver lära oss av urfolkens kosmovision, d. v. s. deras sätt att se på kosmos och sig själva som en beståndsdel av naturen. Vi behöver även genomskåda systemfel och organisera rörelser som värnar om naturens rättigheter inklusive de mänskliga rättigheterna.

Kursupplägg

Naturens rättigheter & det goda livet är en distanskurs som ges på halvfart med minst elva virtuella kursträffar på två timmar vardera samt en kursträff i på plats i Österfärnebo. Det kommer eventuellt även finnas möjlighet till en längre kursträff i Sápmi.

Kursträffarna består av föreläsningar som hålls av lärare och gästföreläsare. Genom uppdelning i mindre diskussionsgrupper ser vi till att alla kommer till tals. Tillsammans formar vi en trygg lärmiljö baserad på ömsesidigt stöd, respekt och dialog!

Efter varje virtuell kursträff får deltagarna inläsningsmaterial och reflektionsfrågor att besvara via vår digitala lärplattform. Läsning och svar motsvarar två studietimmar även de veckor då det inte sker några virtuella träffar. De digitala kursträffar är på kvällarna och man får räkna med hemuppgifter mellan träffarna samt ett kreativt fördjupningsarbete i slutet av kursen. 

Då vi utgår från folkbildningens ideal om ömsesidigt lärande förväntar vi oss aktivt utbyte och reflektioner så att vi även kan lära av varandra. Folkbildning avser även att utmana kunskap sätt som fokuserar bara på det rationella och intellektuella sätt att lära, därför bejakar denna kurs även deltagarnas kreativitet.

Deltagande i minst sex av träffarna, inlämning av minst sex reflektionsuppgifter samt genomförande av ett fördjupningsarbete i slutet av kursen krävs för att få intyg.

Vi undersöker möjligheten att resa till Sápmi, närmare bestämt Jokkmokk, för att på nära håll lära oss mer om livsvillkoren för samefolket, deras historia och kultur samt inte minst lära mer om gruvplanerna i Gállok (Kallak).

Kursen består av följande delmoment:

1.  Introduktion till kursen och till Naturens Rättigheter.
2. Samefolkets syn på naturen. 
3. De andinska folkens syn på naturen. 
4. Det Goda Livet/Buen Vivir/Sumak Kawsay – avkolonisering av naturen och våra tankesätt.
5. Juridiska perspektiv på naturens rättigheter. 
6. Naturens Rättigheters frammarsch internationellt. 
7. Hot mot naturens rättigheter: övertro till evig tillväxt, transnationella företag och ekofascistiska strömningar. Försvara miljöförsvararna.
8. Att utmana ny/gamla tankesätt, naturens rättigheter och mänskliga rättigheter. Hur skulle Det Goda Livet kunna se ut i svensk kontext?  
9. Hur skapar vi inkluderande och ekosocialt rättvisa rörelser? 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha en fördjupad förståelse för urfolkens syn på naturen och de i Väst dominerande processer som separerar oss från naturen. Deltagaren förväntas också ha kunskap om olika centrala begrepp vad gäller naturens rättigheter och om de juridiska processer kring detta som pågår runt om i världen.

Antagningsvillkor

Skriv ett personligt brev på minst 500 tecken och max 2500 tecken (inkl blanksteg) som innehåller:

  • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
  • Vad är din motivation till att söka kursen?
  • Hur kommer du att använda dig av kunskaperna efter avslutad kurs?

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet, men det är meriterande om du har för avsikt att efter kursen arbeta vidare med frågan om naturens rättigheter.

Viktigt att veta att vi kommer att använda oss av olika digitala läroverktyg, som Zoom och ItsLearning. Du behöver ha tillgång till en dator och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg.

– För mig var Naturens rättigheter en ögonöppnare. Om man har en önskan om en annan värld så tycker jag verkligen att man borde söka kursen!

Yenika Castillo

SV_SE