Sista ansökningsdatum: 5 oktober 2022 Startdatum: 19 oktober 2022 Slutdatum: 9 november 2022
Kurslängd: 3 veckor. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans och Österfärnebo. Deltagare: 30
Kostnader:

Anmälningsavgift 100 kr. Kursmaterial, mat och logi vid kursträffarna 500 kr, men arrangerande organisationer bjuder de 20 första anmälda på avgiften för helgträffen!

Lärare:

Lars Igeland,

Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se
Kontakta oss

Lär dig hur vi tar makten över maten och försvarar vår jord – i Sverige och i världen. Vi lär oss om hur vi kan bidra till matsuveränitet, alltså att makten över maten finns i händerna på de som producerar och konsumerar den, istället för att styras av vinstintressen och storföretag. Matsuveränitet betyder också att maten ska produceras på ett hållbart sätt så att framtida generationer också kan förse sig och sina familjer med näringsrik mat.

Kursen också att belysa situationen för miljö- och människorättsaktivister runt om i världen. Vilken roll spelar Sverige i utvecklingen och hur kan vi kämpa för solidaritet och en annan utveckling?

Kursen ges digitalt under tre veckor och vi möts under en kurshelg i Österfärnebo där vi har kreativa workshops om hur vi kan engagera oss. Vi planerar och genomför tillsammans projekt som kan se till att lyfta frågorna. Vi tillagar och äter lokalt producerad mat tillsammans.

På kursen medverkar La Via Campesina, en folkrörelse för småbönder i hela världen med stark förankring i Latinamerika, som var de som först myntade begreppet matsuveränitet. Folkrörelsen har också en gren i Sverige under namnet Nordbruk.

Kursen sker i samarbete med Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna och Nordbruk.

Till vem vänder sig kursen? 

Alla som är intresserade av hur vi kan bryta den globala industrins makt över maten, och skapa matsuveränitet och lokal hållbar matproduktion i Sverige och globalt. Både unga och gamla som vill veta mer och bli aktiva i dessa frågor. 

Kursens syfte

Målet är att öka kunskapen om matsuveränitet, klimaträttvisa och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att stärka engagemanget för globala rättvisefrågor.  

Kursupplägg 

Digital uppstart
Onsdagen den 19 oktober kl. 19.00
Panel med aktiva från Nordbruk, Jordens Vänner, Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna. Hoten och möjligheterna för en solidarisk och hållbar utveckling

Digital föreläsning
Onsdagen 26 oktober kl. 19.00
Vem styr över maten i våra butiker? Föreläsare från Jordens Vänner.

Kurshelg i Österfärnebo
Lördag 29 oktober – söndag 30 oktober

  • Matsuveränitet i Sverige, Sápmi och världen.
  • Klimaträttvisa.
  • Hoten mot aktivister.
  • Gästtalare från Latinamerika och södra Afrika.
  • Workshops för fördjupning och start av projekt.

Digital föreläsning
Onsdagen 2 november kl. 19.00
Markkonflikter i renskötselområden i Sápmi.

Digital avslutningsträff
Onsdag 9 november kl. 19.00
Rapporter från de olika projektarbetena.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Mer kunskap om matsuveränitet, klimaträttvisa och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att stärka engagemanget för globala rättvisefrågor.  

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet.