Sista ansökningsdatum: 17 april 2022 Startdatum: 2 maj 2022 Slutdatum: 31 maj 2022

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kurslängd: 1 månad. Studieform: 25 procent Plats för kurs: Kursen sker på distans, med en helgträff på skolan i Österfärnebo.
Kostnader:

Själva kursen är kostnadsfri. Du behöver dock  betala en avgift på 200 SEK för uppkopierat studiematerial samt försäkring. Kostnader för boende, mat och resa i samband med träffen i Österfärnebo tillkommer.

Kontaktperson: Jonathan Korsár jonathan.korsar@farnebo.se 026-22 22 37
Kontakta oss

Kursen är för dig som vill vara med och utveckla en ort genom att titta på de möjligheter som finns just där. Du lär dig om hur en studiecirkel kan organiseras med fokus på lokalekonomisk analys (LEA). 

I denna kurs kommer vi att arbeta med den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilka data vi behöver för att förstå den lokala ekonomins potential i Läckbo, alltså vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Vi genomför en analys av nuläget och kartlägger ortens potential för utveckling, vilket resulterar i en konkret handlingsplan.

Genom att tillsammans med övriga kursdeltagare och kursledare arbeta med den fiktiva platsen förbereder du dig för att jobba med motsvarande process i ett verkligt lokalsamhälle, till exempel i bygden där du bor. I arbetet med Läckbo får du bekanta dig med verkliga underlag från Statistiska Centralbyrån och andra typer av material t ex. enkätundersökningar och intervjuer som kan användas i samband med att en lokalekonomisk analys genomförs. Du kommer också få tänka kring vilket material som vore intressant att samla in på din egen ort.

Kursupplägg

Kursen inleds med studier på distans och två eftermiddagsträffar på Zoom tisdagen den 3 maj samt tisdagen den 10 maj. Vi har sedan en kursträff på plats på folkhögskolan i Österfärnebo 19-21 maj. Varefter kursen avslutas efter ännu en kort distansperiod och en sista kursträff på eftermiddagen tisdagen den 31 maj.  Eftermiddagsträffarna genomförs kl. 13.00-16.00, med en lite längre rast 14.20-14.40. Alla träffar är obligatoriska.

Studiematerial

Vi utgår från metodmaterialet Lokalekonomisk analys för hållbar utveckling. Utöver detta material kommer du även att få ta del av några redan genomförda LEA samt olika underlag som är aktuella vid genomförandet av en LEA exempelvis statistik, enkätundersökningar, intervjuer mm.

Kursens syfte

Kursen ger dig som deltagare verktyg för att jobba med lokal utveckling, med fokus på att stärka boende och lokalsamhälle, öka arbetstillfällena lokalt och göra mer med de lokala resurser som finns.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:

Kursen ger dig:

  • praktisk kunskap om hur arbetet med en LEA läggs upp
  • introduktion till lokalekonomi som begrepp
  • insikt i hur en LEA kan genomföras på olika sätt och med olika mål
  • en inblick i hur LEA har använts på andra orter för att skapa kunskap om lokala möjligheter