Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kurslängd: Fem veckor Studieform: Halvfart (50%) Plats för kurs: Kursen ges på distans med digitala träffar, samt fysiska träffar på skolan i Österfärnebo och i Gävle
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri, men kostnader för resor till och från kursträffar, mat och boende på träffarna, samt för kopiering och försäkring tillkommer.

Kursen berättigar till tjänstledigt och CSN. Prata med din arbetsgivare om du är intresserad av att ta tjänstledigt för att delta i utbildningen.

Kontaktperson: Jonathan Korsár jonathan.korsar@farnebo.se
Kontakta oss

Visste du att det finns minst 137 sätt att skapa mer hållbara, demokratiska och inkluderande lokalsamhällen? I den 5 veckor långa distanskursen Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna lär du dig mer om detta. Du lär dig också att hålla i en studiecirkel som kartlägger olika lokala möjligheter.

I kursen lär du dig att uppmärksamma möjligheter som finns just på din ort. Du skaffar dig ”lokalekonomiska glasögon” och lär dig uppskatta potentialen för nya verksamheter och företag inom tex energi-, mat-, kultur- och tjänstesektorn. I kursen bekantar vi oss också med olika former finansiering för nya företag och lokalekonomiskt utvecklingsarbete.

I en tid präglad av såväl internationell oro, klimat- och elpriskris ger kursen dig praktisk kunskap om hur vi kan skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle med större beredskap.

Kursen vänder sig både till dig som är ideellt engagerad i din ort; aktiv i ett samhällsengagerat företag, och/eller professionellt verksam inom lokal utveckling.  

Kursupplägg

I kursen arbetar vi med den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilken information vi behöver för att förstå både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur vi kan fördjupa vår förståelse av orten genom exempelvis intervjuer, offentlig statistik och enkäter. 

Analysen av nuläget i Läckbo använder vi för att tillsammans med boende i Läckbo, formulera en konkret men samtidigt visionär handlingsplan, samt nya verksamhets- och företagsidéer. Genom att arbeta med den fiktiva platsen Läckbo ihop med kursledare och övriga kursdeltagare rustar du dig för att jobba med motsvarande process i verkligheten i en stadsdel eller på en landsort. 

I kursen får du också bekanta dig med och diskutera kring olika exempel på lokal utveckling t.ex. servicepunkter, energigemenskaper, matmarknader, byggemenskaper och bygdebolag.

Vi träffas följande datum:

  • Måndag 15 maj, kl.13-16: Upprop och videomöte 1
  • Lördag 27 – söndag 28 maj: Träff på Färnebo folkhögskola i Österfärnebo
  • Onsdag 7 juni kl.13-16: Videomöte 2
  • Tisdag 13 juni kl.13-16: Videomöte 3
  • Lördag 17 juni kl.9.30 -17: Träff på Färnebo folkhögskola i Gävle

Studiematerial

Vi utgår från en guide för lokalekonomisk analys som författats av Ulla Herlitz. Vi använder även texter och exempel från www.lokalekonomifornyfikna.se

Utöver detta använder vi även rapporter och exempel från Hela Sveriges onlinebibliotek och Servicebanken, samt The Localization Action Guide (en engelskspråkig webbsida).

Detta förväntas du ha lärt dig efter avslutad kurs

Kursen ger dig:  

  • fördjupad kunskap om möjligheterna att genom lokalt utvecklingsarbete tackla olika samhällsutmaningar
  • introduktion till lokalekonomi som begrepp och perspektiv
  • kunskap för att jobba med studiecirklar och annan form av processledning för lokal utveckling, med fokus på att bättre ta tillvara lokala resurser och möjligheter.

SV_SE