Startdatum: 9 januari 2024 Slutdatum: 11 juni 2024
Kurslängd: Mindre än 1 år. Studieform: Distans

Kursen består av distansträffar via zoom och två fysiska kursträffar.

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr. per termin tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.

Kurslitteratur och material för det skapande arbetet bekostas av kursdeltagare. Beräkna max. 800: – kr. för materialinköp för skapandet samt en del återvinningsmaterial. Skolan bidrar med övrig material under kursträffarna

Resor till kurs träffarna samt kostnad för mat och övernattning, transporter samt inträde till utställningen betalas av kursdeltagaren.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Den växande förstörelsen av miljön oroar allt fler. För att stoppa förstörelse av vår livsmiljö behöver vi, förutom fakta och argument, även verktyg för att kunna inspirera andra. Det är bara när vi blir många som vi kan lyckas vända utvecklingen.

På den här kursen stärker vi människor som vill engagera sig i miljö- och klimaträttvisa eller som redan är engagerade. Strävan är att förvandla känslor av maktlöshet till aktivt kreativt agerande. 

Som en del av kursen problematiseras det kring människors separation från naturen. Vi gör det genom att lära oss om bakgrunden till att naturen omvandlats till en exploaterbar resurskälla och genom att reflektera kring hur förtryck av naturen och människor ofta hänger ihop. Därför blir kursens röda tråd eko-feminismens idéer kring omsorg om naturen och omsorg om varandra.

Vi hämtar inspiration från folkrörelser och kreativa skapare runt om i världen och finner vägar att knyta an till naturen inom oss och runt omkring oss. Försvar av miljön och rättvisa går hand i hand med kreativitet. 

Vår förhoppning är att kursen blir en mötesplats för kollektiv reflektion och skapande.  Kursen ifrågasätter även uppdelning mellan teori och praktik och kopplar ihop analyserande inslag med kreativt skapande och praktiska övningar. Genom vår kreativitet kan vi även få kraft och inspiration att försvara livet och rättvisan.

Kursens syfte

Att vidga förståelsen för miljö- och klimatkrisen, den hotade biologiska mångfalden och olika typer av orättvisor som påverkar människors liv och påverkar samhället. Att inspirera deltagarna att starta skapande processer som leder till hållbart och kreativt engagemang.

Till vem vänder sig kursen?

  • Till dig som är intresserad av miljö, klimat och rättvisefrågor.
  • Till dig som vill lära dig med och av andra.
  • Till dig som vill engagera dig.
  • Till dig som är redan engagerad men vill få inspiration genom kreativa och hållbara engagemangsformer.

Kursen skapar vi tillsammans, därför ser vi det som positivt att du vill dela med andra av dina kunskaper och livserfarenheter. Vi vill bejaka mångfalden i naturen och mångfalden bland människor i världen. 

Du behöver inte ha tidigare förkunskaper i ämnet, du har vilja att lära dig samt  vara öppen för att prova nya sätt att nå andra. Allt utifrån dina egna utgångspunkter och förutsättningar.

Hur vill vi uppnå detta?

Genom att stimulera läsning och reflektioner, knyta tillbaka till naturen och stärka dina kreativa sidor. Kursens tematiska inledningar kring samhälls- och miljö/klimatfrågor kommer att kompletteras av textläsning och reflektioner men även av övningar som stimulerar olika sinnen med hjälp av färger, bilder, textilier, garner, papper och kroppsliga övningar. 

Kursupplägg

Kursen är på 25% Distansträffarna sker via Zoom på tisdagar varje vecka mellan 18:30-21:00. Vi fördjupar lärandet med hjälp av hemuppgifter som består av läsning och kreativa övningar.  

Höjdpunkterna för kursen är de två träffarna då vi lär känna varandra och lär oss med hela kroppen. Till träffarna bjuder vi gästlärare som vägleder våra lärprocesser genom föredrag, kroppsliga och skapande övningar.  

Första träffen är i Stockholm på Solidaritetshuset den 27–28 januari. Då passar vi på  att besöka utställningen The Mystery of Banksy (220:-kr. inträde).

Andra träffen är den 26-28 april i skolans lokaler i Österfärnebo där vi övernattar, lagar mat tillsammans och passar på att bekanta oss med Färnebofjärdens nationalpark.

Antagningsvillkor

Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du behöver också ange två referenser.  

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några specifika kunskaper innan, men däremot ett intresse för kursens teman.

Du behöver ha tillgång till en dator, god internetuppkoppling, mikrofon och kamera och vara aktiv i kursen varje vecka.

Vi använder oss av digitala läroverktyg, som Zoom och ItsLearning som introduceras i början av kursen.

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr. per termin tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.

Kurslitteratur och material för det skapande arbetet bekostas av kursdeltagare. Beräkna max. 800: – kr. för materialinköp för skapandet samt en del återvinningsmaterial. Skolan bidrar med övrig material under kursträffarna

Resor till kurs träffarna samt kostnad för mat och övernattning, transporter samt inträde till utställningen betalas av kursdeltagaren. 

Kursen genomförs i samarbete med Latinamerikagrupperna och Jordens Vänner som är två av Färnebo folkhögskolas huvudorganisationer.

tree
SV_SE