Kraft att förändra – Förändringsarbete i stad och på landsbygd

På den här kursen får du lära dig om olika arbetssätt, förändringsprocesser, möjligheter och villkor för att praktiskt skapa en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Sista ansökningsdatum: 15 maj

Startdatum: 19 augusti 2024

Slutdatum: 15 december, ev möjligt att göra en fortsättningskurs under våren.

Antal studieplatser: 20-30

Kurslängd: En termin

Studietakt: 50%

Studieform: Distans med 2 helgträffar på skolan i Österfärnebo, därutöver en kvällsträff och en eftermiddagsträff för hela kursen och kollaborativt lärande och samtal vi via kursens digitala plattform varje vecka.

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Kostnader för mat och boende under träffar tillkommer.

Kontaktperson: 

jonathan.korsar@farnebo.se

📞 076-0729858

Fler behöver bli delaktiga om vi ska hitta vägar framåt mot en rättvis omställning. Därför är det inspirerande att det på lokalt plan runtom i världen har vuxit fram en rad rörelser som jobbar med just detta. Det handlar om lokala rörelser som samverkar och kommuner, bygder och stadsdelar som satsar på medborgarnas delaktighet. Det rör också en klimatpolitik och ett samhällsbyggande som stärker olika former av demokrati istället för att öka samhällsklyftorna. I Sverige finns det initiativ i samma anda. Till exempel genomförs det klimatrådslag 2024 i Malmö, Borås och Sollefteå. I Göteborg och nationellt genomförs medborgarråd om klimatet.  På den här kursen lär du dig mer om hur fler kan bli delaktiga i samhällsbyggandet, även genom andra arbetssätt som medborgarbudgetar i kommundelarna, fördjupad kommundelsdemokrati och starkare lokalt samhällsbyggande.

Kursen innehåller tre huvudteman som vi utforskar tillsammans under hela terminen:

Fördjupad demokrati. Hur kan fler få möjlighet i sina stadsdelar, mindre kommuner och landsbygder att ta aktiv del i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt mer hållbar utveckling? Vilken roll kan våra lokala politiska institutioner såväl som våra arbetsplatser och starkare lokala ekonomier spela i skapandet av ett mer demokratiskt och hållbart samhälle?

Rättvis omställning. Via Färnebo folkhögskolas internationella och nationella nätverk lär vi oss om hur folkrörelser och orädda städer i andra länder praktiskt jobbar för social rättvisa och hållbar utveckling. Vi lär oss också hur satsningar på t ex sociala och kulturella aktiviteter och lokalekonomisk utveckling kan användas för att stärka social gemenskap, motarbeta utanförskap och stötta en positiv utveckling i samhället.

Kreativt och lokalt arbete. Tillsammans undersöker vi våra egna orter och kommunicerar och reflekterar på ett kreativt sätt över utmaningar och möjligheter lokalt. Vi jobbar gemensamt med att göra några poddavsnitt som tar upp och diskuterar dessa utmaningar med olika inbjudna gäster.

 

Kursupplägg

Kursen är en distanskurs på 50%. Räkna med 2+3 timmar kursträff per vecka och 5 timmar gemensamt arbete och diskussioner i gemensamma forum per vecka. Gemensamt arbete och diskussioner utgår från att du som deltagare dessutom lägger ca 5-8 timmar på läsning och arbete med egna frågor per vecka.

Vi träffas också två helger, en gång i början av kursen och en gång i slutet av kursen, på folkhögskolan i Österfärnebo i södra delen av Sandvikens kommun.

I kursen jobbar vi även praktiskt med att tillsammans skapa några poddavsnitt med fokus på olika sätt att praktiskt skapa en fördjupad demokrati och ett mer hållbart samhälle med start i de orter där vi lever och verkar.

Obs! Vill du läsa en kurs som är mindre omfattande finns även kursen Orädda städer och bygder. Den kursen är på 25% studietakt och vänder sig till dig som är intresserad av frågorna men inte har så mycket tid att lägga som den här kursen kräver.

 

Kursens syfte

Kursen rustar dig med breda kunskaper och mycket inspiration för fortsatt lärande och skapar förutsättningar för ett aktivt arbete med att skapa ett mer demokratiskt, hållbart och rättvist samhälle.

Kursen rustar dig för lokalt arbete i civilsamhällets organisationer, kommuner och företag som jobbar för en hållbar utveckling.

Kursen ger dig god inblick i olika teorier om hållbar omställning, deltagande och ekonomisk demokrati. Du får förståelse för samhällsarbete och lokal utveckling i stadsdelar och på landsbygden.

Slutförd kurs ger dig ett intyg.

 

I kursen bjuder vi in bl.a. följande grupper för samtal:

FOLK – Forum för lokal klimataktivism i KlimatriksdagenHela Sverige ska levaTa tillbaka framtidenFältbiologernaJordens VännerPraktisk SolidaritetWellbeing Economy AllianceStad och land-nätverketFörbundet Tillsammansskapet och Coompanion Värmland.

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:

Efter slutförd kurs har du utvecklat dina praktiska och teoretiska kunskaper kring möjligheterna att skapa en rättvis omställning genom fördjupad demokrati och stärkande av mer demokratiska former av ekonomisk utveckling. Du har även fått erfarenhet av gemensamt arbete med poddande kopplat till frågor om rättvis omställning, deltagande demokrati och rörelsebyggande.

 

Antagningsvillkor:

Inga särskilda förkunskaper utöver grundläggande kunskap i svenska och intresse.

SV_SE