Sista ansökningsdatum: 28 september 2021 Startdatum: 5 oktober 2021 Slutdatum: 26 oktober 2021
Kurslängd: 3 veckor Studieform: Kortkurs Plats för kurs: Österfärnebo och distans
Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se 073-8203034
Kontakta oss

Vad menar vi med systemkritik? Hur förhåller vi oss till greenwash, sponsring och andra sätt att passivisera oss? Hur bygger vi allianser mot de som skapar ökade klyftor? 

Vi diskuterar också hur våra rörelser kan vara positiva alternativ till konkurrenssamhället. Tävlar vi eller samarbetar vi? Hur stöttar vi varandra som medmänniskor och aktiva? Vi fördjupar oss i teorier om Makt och Motmakt, centrum och periferi och strategier mot kapitalism, rasism, gubbvälde och individualism. Glädje och solidaritet som metoder.  

Kursen är för alla som vill diskutera hur vi kan förändra samhället i grunden! Målet är att bli bättre på att förstå hur kamp och segrar i sakfrågor kan bana väg för en djupare förändring. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Från vänster: Lanja Rashid, Frances Tuuloskorpi och Mathias Wåg.

Medverkande

Mathias Wåg, mångårig aktivist och journalist som bland annat driver den systemkritiska podden Apans anatomi.

Lanja Rashid, aktivistsamordnare, Jordens Vänner samt folkbildare, Resilienta Rörelser. Lanja kommer att prata om hur vi kan organisera oss på ett hållbart och långsiktigt sätt som gör att vi undviker utbrändhet och utmattning. Hon kommer också att ta upp hur vi kan vi stötta varandra i vår aktivism.

Frances Tuuloskorpi, f.d. livsmedelsarbetare med lång erfarenhet av att organisera och snacka ihop sig med arbetskamrater, bland annat som klubbordförande på fabrik och som vikarie i storkök. Frances är också redaktör för bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen där många berättar om att använda och utveckla kollektiv styrka för att få igenom förbättringar och stoppa försämringar på olika arbetsplatser. Namnet på hennes föreläsning är Folkrörelse på arbetsplatsen – när ”organisera er!” inte bara betyder att gå med i facket utan att snacka ihop sig och kämpa tillsammans när det behövs.

Kursupplägg

Det centrala på kursen är två dagars helgträff i våra lokaler i Österfärnebo den 9-10 oktober. Veckan innan träffen har vi ett digitalt upprop då vi delar material att läsa innan träffen och de två veckorna efter genomför du ett eget eller gemensamt miniprojekt för att testa dina nyvunna kunskaper. Kursen avslutas med en onlineträff där vi delar våra resultat med varandra. Vi lär oss av kunniga föreläsare men också av varandra.

Du kan välja att vara med enbart under helgträffen, men för att få ut mer av kursen rekommenderar vi att du även deltar hemifrån veckorna innan och efter träffen. 

Kunskap för förändring

Kursen är del i en serie kortare kurser som Färnebo folkhögskola ger under höstterminen 2021 under namnet Kunskap för förändring. De övriga kurserna i serien är: