Sista ansökningsdatum: 15 januari 2023 Startdatum: 4 februari 2023 Slutdatum: 29 oktober 2023
Kurslängd: 9 månader Studieform: Halvfart (50%) Plats för kurs: Distans med fysiska träffar
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt, en administrativ avgift på 150 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat, boende och resor tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Kontaktperson: Pär Eklund par.eklund@farnebo.se Annevi Sjöberg annevi.sjoberg@farnebo.se
Kontakta oss

Att utifrån ett säsongsrelaterat och praktiskt synsätt vidareutveckla kunskaperna inom småskalig ekologisk odling utifrån ett antal huvudprinciper och teman.

Kursen har tre övergripande teman:

– Vidareutveckla kunskaper inom småskalig ekologisk odling kopplat till deltagarnas egna odlingar.

– Lära sig mer om odlandet av fleråriga grönsaker kopplat till småskalig produktion och försäljning.

– Småskalig odling av köksväxtfrö för eget bruk och försäljning

Fortsättningskursen består av ett antal fysiska träffar i kombination med digitala träffar. En del av träffarna sker tillsammans i hela gruppen och en del sker i mindre grupper. Några av träffarna är förlagda på gårdar runt om i Sverige som har viktig betydelse för kursens tema.

Arbetsformer

Kursen är processinriktad och deltagarstyrd. Det innebär att deltagarnas egna erfarenheter och behov av att utveckla sina egna odlingar står i fokus.

Antagningsvillkor

Du har rätt att söka kursen om du tidigare gått Småskalig ekologisk odling på skolan. Har du gått en annan likvärdig kurs så går det också bra.

Litteratur

Philipp Weiss, Annevi Sjöberg och Daniel Larsson: Fleråriga grönsaker – Upptäck, odla, njut

Eva Johansson mfl: Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Föreningen Sesam: Frö för framtiden – Småskalig odling av köksväxtfrö

Mer kurslitteratur tillkommer

Viktiga datum

Datum för träffar 2023

4-5 februari (Alla träffas gemensamt)
Presentation och planering av kursen.
Föreläsningar och diskussioner kring kursen teman.
Hemuppgifter

Mars och april (Mindre grupper)
Träffarna sker i mindre grupper via distans eller hos någon odlare på kursen

20-21 maj (Alla träffas gemensamt)
Uppföljning av kursens teman och hemuppgifter
Praktiskt arbete med anläggning av fleråriga bäddar

Juli (mindre grupper)
Träffen sker i mindre grupper via distans eller hos någon odlare på kursen

Augusti (studieresa)
Gemensam studieresa kopplat till kursens teman

September (mindre grupper)
Träffen sker i mindre grupper via distans eller hos någon odlare på kursen

28 – 29 oktober (Alla träffas gemensamt)
Avslutning på kursen
Redovisning av gruppernas arbete