Sista ansökningsdatum: 12 april 2022 Startdatum: 19 april 2022 Slutdatum: 17 maj 2022
Kurslängd: 5 veckor. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans med kursträff i Österfärnebo. Deltagare: 15
Kostnader:

Anmälningsavgift 100 SEK. Kostnader för transporter, mat och logi i samband med kursträffen i Österfärnebo tillkommer.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Så länge som vi ser på naturen som en resurskälla som är till för människan och som vi kan våldföra oss på som vi vill, så kan vi inte heller lösa miljö- och klimatkrisen. Men som tur är växer det fram alternativ runt om i världen som uppmanar oss att omvärdera vårt synsätt och agera för att rädda vår jord.

Bland alternativen finns ekofeminismen. Budskapet går ut på att människor (av alla könsidentiteter) inte kan nå frigörelse och att den ekologiska krisen inte heller kan lösas inom samhällstrukturer som bygger på dominans, det vill säga där vissa människor värderas högre på grund av deras könsidentitet, klass, hudfärg eller andra faktorer. Ekomaskuliniteter är ett annat verktyg för att få syn på hur traditionella mansroller kan bidra till att både människor och natur exploateras och hur vi kan förändra detta. 

Allt fler kvinnor som är miljöförsvarare i det globala Syd lyfter samtidigt fram försvaret av Moder Jord tillsammans med försvaret av sina egna kroppar. De ser en koppling mellan statliga och transnationella skogsskövlingar, olje-, gas- och mineralexploateringar och våldet som utövas av män i deras omgivning.

I denna kurs lär du dig mer om allt detta och kan sedan bidra till att göra klimatkampen mer feministisk!

Kursen genomförs i samarbete med Latinamerikagrupperna, Starfish Collective, Jordens Vänner och Colectiva Feminista Maíz.

Medverkande

Karolina ’Eywa’ Carlsson. Dansare, aktivist och statsvetare. Karolina har varit verksam danspedagog i över ett decennium och är specialiserad inom den jamaicanska genren female dancehall. Under alias Eywa använder hon dansen som artivistiskt verktyg för att uppmana till nyfikenhet och engagemang för miljö- och klimatfrågor. Arbetar i dag på miljöorganisationen Greenpeace samt är ideellt aktiv i miljö- och rättviserörelsen. Under kursen håller hon i passet ”Kroppen som miljöförsvarare: dans, aktivism och ekofeminism”. Var redo för rörelse! 

Lovisa Johansson är en miljöengagerad feminist som har suttit snart fyra år som ideell kommunpolitiker i Uppsala. Lovisa delar med sig av konkreta exempel på feministisk miljöpolitik i kommuner. Genom intersektionella feministiska perspektiv kan kommuners miljöarbete göras rättvist.

Abigail Sykes. Journalist, översättare och pedagog med fokus på omställningen till ett hållbart, rättvist och regenerativt samhälle. Hon är medgrundare av Starfish Collective, en grupp aktivister, utbildare och forskare för som arbetar för jämställdhet och klimat- och miljörättvisa, inspirerade av den forskning som genomförts av Martin Hultman och Paul M. Pulé om ekologiska maskuliniteter.

Claudia Arenas Ferro. Dekolonial feminist med rötter i Colombia, med lång erfarenhet av att arbeta med grupper på landsbygden som försvarar sina territorier. Engagerad i Colectiva Feminista Maiz.

Kursupplägg

Kursen pågår under fem veckor och består av tre digitala träffar och en fysisk helgträff i skolans lokaler i Österfärnebo. Mellan träffarna får deltagarna läsmaterial för att berika diskussionerna.

Introduktion och upprop, digitalt: Tisdag den 19 april kl. 18:30-20:30.
Digital träff: Tisdagen den 26 april, digitalt.
Kursträff i Österfärnebo: 6-8 maj. Denna träff sker tillsammans med kursen Feminism och global rättvisa.
Digital träff: Tisdagen den 17 maj.

Till vem vänder sig kursen

Kursen vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på frågorna och som vill förändra samhället. Ingen förkunskap behövs. 

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet. 

Viktigt att veta att vi kommer använda oss av olika digitala läroverktyg. Du behöver ha tillgång till en dator.