Startdatum: 24 april 2023 Slutdatum: 2 juni 2023 Platser kvar: Kursen är full
Kurslängd: 6 veckor Studieform: Halvtid (50 %) Plats för kurs: Färnebo folkhögskola Deltagare: Max 25 st.
Kostnader:

Anmälningsavgift på 100 SEK. Kostnader för mat och logi vid kursträffen tillkommer samt materialkostnad på 300 SEK. 

 

 

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Vill du lära dig att brodera eller kan du redan brodera men vill väcka textilaren i dig?  

Känner du behov av eller vill prova på att uttrycka dina tankar, berätta din historia och inspirera världen med hjälp av nål, tråd och textilier?  

Vill du skapa tillsammans med andra och lära dig mer om miljö och klimat parallellt med det?  

Vill du väcka fram ditt taktila, sinnliga jag samt koppla till naturen i dig och omkring dig? 

Oroas du över klimat och miljökris men vet inte riktigt hur du skulle kunna engagera dig? 

Har du funderat någon gång på varför samhället separerar tankearbete från handarbete?  

Visste du att en del rättvisekamp runt om i världen har och har haft textila uttryck, textilaktivism och artivism som en viktig komponent i kampen för rättvisa och demokrati? 

Om du känner igen dig i några av dessa frågor eller blir nyfiken är denna en kurs för dig! Vi vill nå er som är intresserade av att bidra till en rättvis och ekologiskt hållbar värld genom textila uttryck.  

Under sex veckor, då vi träffas främst på distans och samlas under en långhelg, vill vi ge plats till stimulerande glädjefyllda skapande textila uttryckssätt med avsikt att reflektera kring samhället, demokratin samt klimat- och miljökrisen och förhoppningsvis inspireras till att påverka. Vår utgångspunkt är insikten av att samhället vi lever i karakteriseras av dominans och våld mot naturen men även av förtryck mot människor utifrån deras könsidentitet, klass, hudfärg, ålder, religion, etc. Dessa förtryck påverkar och skadar oss alla och skadar även demokratin. 

Vi vill att denna kurs skall bli en mötesplats för de som vill förena reflektioner kring samhällsorättvisor och de utmaningarna vi står inför, med inspirerande, solidarisk och läkande skaparglädje. Vi hoppas kunna tillsammans skapa en ekofeministisk textil värld baserad på solidaritet och syskonskap. 

Kursen går ut på att stimulera och vägleda ekofeministiska reflektioner kring hur dominans över naturen hör ihop med dominans mot kvinnor och icke-binära, mot urfolk och andra koloniserade folk. Men vi vill även utmana separationen mellan tankearbete och kroppsarbete/handarbete och problematisera att vissa mänskliga uttrycksformer anses vara mer värda än andra. Ex. vis att teoretisk skrivkonst är högre ansedd än poetiska texter och sångtexter samt skapande målning, teckning eller gestaltning, men även att dessa är i sin tur högre upp i hierarkin än exempelvis textila uttryck. Något som i västvärlden tycks hänga ihop med att dessa utförts huvudsakligen av kvinnor eller de koloniserade folken. Därför kommer vi under kursens gång synliggöra och utmana separerande synsätt och stimulera processer som helar oss i termer av att de ser oss som hela och även ett med naturen som vi är del av.  

Allt detta genom att förena vårt tänkande, vårt kännande och vårt skapande. Så att vi i ett gemensamt syskonskap uppmuntrar varandras skapande som förutom att ge oss glädje kan hjälpa oss att uttrycka våra känslor och reflektioner kring demokrati, lokal och global solidaritet, det gemensamma och omvårdnaden i samhället. 

Hur kommer detta att ske? De digitala zoomträffarna kommer att innehålla tematiska inledningar och kollektiva reflektioner kring de samhälls- och miljö/klimatfrågorna som vi hoppas i sin tur skall inspirera vårt textila skapande. Men förutom inledningarna kommer minst halva träffarna att ägnas åt praktiskt grundläggande broderi för de som inte broderat innan och digitala reflexiva broderigrupper för de som redan kan. Så småningom kommer vi alla tillsammans att kunna ägna oss åt att brodera under tiden som vi lyssnar och reflekterar.   

Broderiformen kursen ger företräde är fritt broderi. Men vi kommer även att introduceras i textila applikationer, textil tryck, fotobroderi och annat textilt experimenterande. Allt detta med inspirerande inslag av poesi, musik och avslappnande rörelseövningar.  

Höjdpunkten för kursen är helgträffen på plats i Österfärnebo som blir ett tillfälle där vi ytterligare lär känna varandra och utbyter idéer och perspektiv, vandrar i naturomgivningar och har naturövningar och skapar tillsammans. Sedan har vi en avslutande digitalträff som så att säga sluter cirkeln. 

Läs mer om kursen i kursplanen.

Kursupplägg 

Kursen påbörjas den 24 april 2023 och pågår fram till 2 juni. Kursen ges på halvtid (50 %) med fyra digitala träffar via zoom och en obligatorisk fyra dagars träff i Färnebo folkhögskolans lokaler i Österfärnebo.

De digitala träffarna är tisdagskvällarna mellan 18:30- 20:30, datumen som gäller är 25 april, 2 maj, 9 maj och 30 maj. Dessutom har vi en fysisk träff på skolan mellan torsdagen den 18 och 21 maj (Kristihimmelfärdshelgen).