Sista ansökningsdatum: 28 november 2021 Startdatum: 30 november 2021 Slutdatum: 21 december 2021 Platser kvar: Fåtal platser kvar, först till kvarn gäller!
Kurslängd: 3 veckor. Studieform: Kortkurs Plats för kurs: Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm (Södermalm).
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri. Transporter till och inom Stockholm betalas av kursdeltagarna. Lunch- och fikakostnader för de två dagarna är 350 SEK. Login ordnar du som deltagare själv.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Hur organiserar vi oss på sätt som är på allvar inkluderande? Hur motverkar vi rasism i våra rörelser? Hur kan vi skapa mer demokratiska mötesformer? Kursen innebär chans till lärande och självreflektion men också gemensamma samtal om strategier för verklig solidaritet mellan alla som vill skapa ett rättvist samhälle.

Att Sverige är starkt segregerat, inte bara när det handlar om sociala klyftor utan även baserat på rasistiska grunder, är ett faktum. Det visar exempelvis i Cemfors rapport Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden som kom 2018. 

Men även om de flesta folkrörelser i Sverige är överens om att vi bör stå upp för alla människors lika värde och mot rasism, förblir samhället segregerat och majoritetssamhället är dåligt på att möta rasism i praktiken. Inte bara samhället blir splittrat och uppdelat som en konsekvens, segregationen återspeglas också inom folkrörelserna och i hur vi organiserar oss. Medlemmar och anställda i många av de traditionella folkrörelserna, som också har störst inflytande, speglar inte hur befolkningen ser ut i stort. Samtidigt blir organisationer där minoriteter samlas i trygga rum inte lyssnade på eller får lika mycket inflytande. De behöver dessutom möta en allt öppnare rasism från högerextremt håll.

Vilka medvetna eller omedvetna sätt att arbeta gör att bara en del känner sig inbjudna i de traditionella folkrörelserna som arbetar med internationell solidaritet, feminism, fred- samt miljö- och klimatfrågor? Hur visar vi solidaritet mellan rörelser och står upp för antirasism i praktiken när våra syskon blir utsatta för rasism? Hur står vi starka tillsammans mot rasismen? 

Kursen avser inte att ge några färdiga manualer att följa, utan vill bidra till processer av självreflektion och medvetenhet om rasistiska och koloniala strukturer som vi alla är påverkade av och som gör att vi omedvetet och utan avsikt reproducerar rasism. 

Färnebo folkhögskola och Latinamerikagruppernas temagrupp kring Naturens Rättigheter och Det Goda Livet arrangerar kursen tillsammans. Vi vill inleda samtal om rasism och reflektioner kring organisationsformer och stimulera möten och samarbeten mellan traditionella folkrörelser och redan existerande organisationer av flyktingar och invandrade personer som arbetar med rättvisefrågor.    

Gästföreläsare från Streetgäris, Döttrar Sverige och ASOV Stockholm. Mer information kommer.

Kursupplägg

Det centrala på kursen är att vi möts under en två dagar lång helgträff som bör ses som en helhet. Veckan innan träffen har vi ett digitalt upprop då vi delar material att läsa innan träffen. Kursen avslutas med en onlineträff där vi delar våra resultat med varandra. Vi lär oss av kunniga föreläsare men också av varandra.

Introduktion och upprop
30 november kl. 18.30-20.00 
Plats: Zoom. 

Kurshelg
4 december kl. 9.00-17.00
5 december kl. 9.00-14.30
Plats: Solidaritetshuset i Stockholm.

Självständigt arbete, i grupp eller individuellt
6-19 december
Det självständiga arbetet går ut på att skissa en antirasistisk handlingsplan för en folkrörelse eller organisation, antingen din egen eller en valfri. Inlämning av handlingsplan sker senast kl. 17.00 den 19 december

Presentation av handlingsplaner samt kursavslutning 
21 december kl. 18.30-21.00  
Plats: Zoom. 

Kunskap för förändring

Kursen är del i en serie kortare kurser som Färnebo folkhögskola ger under höstterminen 2021 under namnet Kunskap för förändring. De övriga kurserna i serien är: