Startdatum: 7 september 2021 Slutdatum: 28 september 2021
Kurslängd: 3 veckor Studieform: Kortkurs Plats för kurs: Österfärnebo och distans
Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se 073-8203034
Kontakta oss

Hur skapar vi bra aktioner som får genomslag? Digitala, humoristiska eller mediala… Hur utformar vi manifestationer där fler känner sig välkomna och trygga? 

Samhällsförändring är något vi skapar tillsammans. Denna kurs är till för alla som vill skapa opinion tillsammans och bli riktigt bra på det. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Inför själva kursträffen läser vi om ickevåld och olika erfarenheter av lokalt opinionsarbete för asylrätt, klimatomställning och feminism. Vi diskuterar konflikt och dialog som kompletterande förändringsmetoder. Under kurser utformar vi tillsammans enkla manifestationer som vi sedan genomför och utvärderar. Det kan vara allt från ett torgmöte, en affischkampanj, att utmana en makthavare eller samla en lokal aktionsgrupp.

Medverkande

Fr. v. Kerstin Brandelius, Ragnhild Larsson & Itza Orozco Svensson.
  • Kerstin Brandelius, BB-ockupationen i Sollefteå.

Kursupplägg

Det centrala på kursen är två dagars helgträff i våra lokaler i Österfärnebo den 11-12 september. Veckan innan träffen har vi ett digitalt upprop då vi delar material att läsa innan träffen och de två veckorna efter genomför du ett eget eller gemensamt miniprojekt för att testa dina nyvunna kunskaper. Kursen avslutas med en onlineträff där vi delar våra resultat med varandra. Vi lär oss av kunniga föreläsare men också av varandra.

Du kan välja att vara med enbart under helgträffen, men för att få ut mer av kursen rekommenderar vi att du även deltar hemifrån veckorna innan och efter träffen. 

Kunskap för förändring

Kursen är del i en serie kortare kurser som Färnebo folkhögskola ger under höstterminen 2021 under namnet Kunskap för förändring. De övriga kurserna i serien är: