Sista ansökningsdatum: 17 mars 2022 Startdatum: 31 mars 2022 Slutdatum: 5 maj 2022
Kurslängd: 5 veckor. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans och Österfärnebo
Kostnader:

Anmälningsavgift 100 SEK. Kostnader för transporter, mat och logi i samband med kursträffen i Österfärnebo tillkommer.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se
Kontakta oss

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultaten av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter leder till kränkningar både av vår jord och av urfolkens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.  

Urfolk runt om i världen har länge haft samhällsvisioner som inkluderar balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Buen Vivir, ung. det goda livet, är en sådan vision som har inspirerat folkrörelser i Latinamerika att driva processer som gjort det möjligt att lagstifta om naturens rättigheter. Den rättsutvecklingen har blivit global.

På den här kursen vill vi inspirera till engagemang för naturens rättigheter globalt och i Sverige. Men även till global solidaritet med de miljöförsvarare världen över som utsätts för kränkningar och hot på grund av sitt engagemang. Förutom sakkunskap kommer det att ingå kreativa inslag, artivism samt inspiration till aktivism.  

Du kan se helgen både som introduktion till naturens rättigheter eller som ett sätt att gjuta ny energi i ditt redan påbörjade engagemang.  

Kursen arrangeras av Latinamerikagruppernas temagrupp om Naturens Rättigheter och Buen Vivir.  

Till vem vänder sig kursen?  

Intresserade av aktivism och naturens rättigheter. Du kanske är medlem i en organisation som arbetar med frågorna, har gått en kurs i naturens rättigheter eller så är du bara intresserad av att lära dig mer.  

Kursupplägg 

Kursen pågår under fem veckor och består av tre digitala träffar samt en fysisk helgträff i Österfärnebo. Datum och tider för träffar är:

Digital uppstart: 31 mars, kl. 18:30-20:30 
Digital träff: 7 april, kl. 18:30-20:30 
Helgträff i Österfärnebo den 22-24 april  
Digital träff för utvärdering, summering och avslutning: 5 maj  18:30-20:30