Kurser för asylsökande, nyanlända och arbetssökande

Färnebo folkhögskola har flera kurser som riktar sig till asylsökande, nyanlända och arbetssökande.

Färnebo folkhögskola har flera kurser som riktar sig till asylsökande och nyanlända. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi även kurser för arbetssökande. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Svenska från dag 1

Svenska från dag ett är en satsning från vår bidragsgivare Folkbildningsrådet och ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Två viktiga syften är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.

Sedan 2018 samarbetar vi med föreningen och mötesplatsen Kulturum. All undervisning i svenska som andraspråk är förlagd till deras lokaler i stadsdelen Brynäs i Gävle. Förutom dagliga kurser i svenska anordnas det också språkcaféer två dagar i veckan där den som vill får delta. Deltagarna delas in i grupper beroende på förkunskaper. På grund av coronapandemin är dock de flesta fysiska aktiviteter inställda tills vidare och undervisningen sker på distans.

Kurserna vänder sig framförallt till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Även studerande på SFI och personer med eget boende har möjlighet att få hjälp med sina läxor på Kulturum och att studera tillsammans med övriga deltagare beroende på deras svenskanivå.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

SMF är en tre månader lång utbildning som syftar till att motivera deltagarna till fortsatta studier. Folkhögskolorna erbjuder SMF på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i dessa kurser. För att delta måste man ha fyllt 16 år.

Innehållet på kursen varierar beroende på behoven hos kursdeltagarna. Fokus ligger dock på träning i studieteknik, med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. När deltagaren gått klart utbildningen utfärdar folkhögskolan ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som hen tillgodogjort sig. 

Färnebo folkhögskola arbetar mycket med att stärka deltagarnas självkänsla genom mentorssamtal och att i grupp motivera till fortsatta studier. Vi anordnar också gemensamma utflykter och studiebesök där deltagarna lär känna övriga kursdeltagarna på skolan. Många deltagare på SMF går sedan vidare till att studera Allmän kurs som ger gymnasiekompetens.