Lokalekonomidagarna arrangerades första gången redan 2003 vid Växjö universitet och startades av Hela Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Sedan 2013 arrangeras Lokalekonomidagarna regionalt med lokala samarbetspartners på olika platser över hela landet, i år ordnas de dock digitalt. Här samlas allt ifrån företagare, lokala utvecklingsgrupper och politiker till kooperativ och bankfolk med den gemensamma nämnaren att vilja att arbeta för att stödja, utveckla, stärka och studera lokal ekonomi.

Jonathan Korsár är lärare på Färnebo folkhögskola och har tidigare hållit i kurser om lokalekonomisk analys bland annat. Han är också skolans representant i planerandet av konferensen och svarade på några frågor om vad som kommer att hända den 20-21 oktober.

Vad är Lokalekonomidagarna för något? 

– På Lokalekonomidagarna samlas personer från lokala föreningar, studerande, forskare, företagare och andra för att lära sig om hur Sverige kan utvecklas underifrån genom att vi tillsammans gör saker på nytt sätt.

Jonathan Korsár är Färnebos representant i Lokalekonomidagarna. Foto: Miriam Steinbach

Varför behövs Lokalekonomidagarna? 

– Jag skulle säga att alla brådskande framtidsfrågor, till exempel de växande klyftorna i Sverige mellan fattiga och rika, mellan olika stadsdelar och mellan stad och land, såväl som klimat- och miljöfrågan måste tacklas både nationellt och lokalt i varje stadsdel och bygd runtom i hela landet. Genom att kreativt tackla problemen kan vi utan tvekan samtidigt bygga ett mycket bättre samhälle. 

Varför är Färnebo med och arrangerar? 

– Därör att vi är en folkhögskola som prioriterar arbetet mot ökande klyftor och vi ser lärande och folkbildning som grunden för en mer hållbar utveckling.

Vad ser du mest fram emot på årets Lokalekonomidagar? 

– Jag tycker hela programmet är väldigt intressant, men ser kanske mest framemot webinarierna där vi kommer få lära oss om och diskutera erfarenheter från olika orter och lokala utvecklingsprojekt. Här kommer vi till exempel få lära oss om stadsdelsorganisering i Hammarkullen och Bergsjön, Tillsammansskapets arbete mot rasism och för lokal sammanhållning i Höör, Jönköping och på andra orter.

– Det finns också webinarier om hur personalen kan ta över ett företag när ägaren går i pension, kooperativ samverkan för förnybar energi och hållbar matproduktion, arbete med så kallad lokalekonomisk analys samt socialt företagande som skapat förändring lokalt. 

Kan vem som helst vara med?

– Ja absolut, alla får komma! Det kostar 500 kronor för de som kommer från en lokal förening, är allmänt intresserade eller studerande. Och det är lite dyrare för de som kommer från kommuner och liknande. Anmäla dig kan du göra här.

SV_SE