Klimaträttvisa lokalt och globalt – distanskurs

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs på Färnebo folkhögskola. Vårterminen 2021 är fokus på att studera hur vi utvecklar det lokala klimatarbetet. Kursen tar upp hur vi skapar en inkluderande klimatrörelse, går igenom olika redskap för förändringsarbete och opinionsbildning samt tar upp saker som klimatnödläge, omställning och klimaträttvisa.

Klimatrörelsen lever och har på sistone firat flera stora framgångar. Massiva aktioner mot Preem, ansökan om utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil som drogs tillbaka, Fridays for futures fredagsstrejker världen över – det är bara några exempel. Samtidigt har coronapandemin lett till ambitiösa cykelsatsningar runtom i Europa och en ny diskussion om bättre beredskap när det gäller mat och energi.

Men vägen till en verklig klimatomställning kräver så mycket mer. Hur ska vi hålla lågan i gång? Och vilka är utmaningarna i det lokala arbetet just nu?

Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimatfrågan men också om arbetet med opinionsbildning lokalt med globala utblickar. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att sätta press på politiker och andra makthavare. Hur gör vi klimatarbetet roligt och inspirerande? Stark tonvikt ligger på hur vi skapar en inkluderande klimatrörelse som tar tillvara på en mångfald perspektiv och bakgrunder.  

Kursen arrangeras i samarbete med en av Färnebo folkhögskolas huvudorganisationer Jordens Vänner samt med Klimataktion.

Kom med och möt andra som vill agera tillsammans och som tror på möjligheterna att ställa om världen för klimaträttvisa. Det är dags nu!

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli aktiv i olika klimatrörelser. Du vill vara med och utveckla ett lokalt arbete för klimatet. Alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter behövs!

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln till att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. Kursen Klimaträttvisa lokalt och globalt är denna termin främst inriktad på hur vi kan stärka det lokala och regionala ideella klimatarbetet.

Kursupplägg

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs med tre helgträffar i Österfärnebo och i Göteborg. 

Kursen består av sju moment. Vi träffas tre helger och ungefär varannan vecka via videokonferens i skolans klassrum på Zoom. Vi har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig. 

I kursen ingår bl. a. följande moment:

  • Föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning.
  • Teorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut, samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati kan ha i denna process.
  • Olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och förändringsarbete.
  • Hur kan vi komma ur coronakrisen med minskat flygande, mer cykeltrafik i städerna och mer lokal matproduktion?
  • Hur samlar vi människor från olika bakgrunder, åldrar och organisationer, i förorter och på landsbygden, i klimatrörelsen?

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha en fördjupad förståelse för de begrepp som kursen tar upp samt verktyg för att fortsätta förändringsarbetet för klimaträttvisa och omställning. Förhoppningsvis har deltagaren även utökat sitt nätverk och kontakter inom klimatrörelsen.

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du ansöker med ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Vi lägger upp kursen så att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tillsvidare anställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

BRA ATT VETA

Nästa kursstart: 11 januari 2021.
Kursavslutning: 13 juni 2021.
Sista ansökningsdatum: 16 december 2020.

Studietakt: Kursen ges på halvfart.
Plats för kursen: Österfärnebo, Göteborg och på distans.
Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för resa, mat och boende under kurshelger tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Kontaktperson: Lars Igeland, lars.igeland@farnebo.se


”Viktigt med peppande forum för att orka ställa om klimatet” – läs intervjun med Charlotte Conrad som gick kursen Klimatlyftet under vårterminen 2020.