Klimaträttvisa lokalt och globalt

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs som ges av Färnebo folkhögskola. Samtidigt som vi har en klimatkris som måste lösas håller coronapandemin världen i ett järngrepp. Denna kurs handlar om hur vi kan ta oss ur den ekonomiska krisen samtidigt som vi på allvar tar tag i klimatfrågan. Hur kan vi samla en opinion som inkluderar alla människor som har allt att vinna på en rättvis omställning? Ansökan stängd den 30 juni.

Kursen vänder sig alla som vill vara med och utveckla rörelsen för en rättvis och hållbar klimatomställning. Du är välkommen oavsett ålder och bakgrund. Allas erfarenheter behövs.

Vi lär oss om frågor som:

  • Vad innebär klimaträttvisa och hur kan vi tänka om det i coronatider?
  • Vilka åtgärder krävs för en hållbar omställning?
  • Hur kan vi kombinera aktioner och handfasta förslag för klimaträttvisa?
  • Hur får vi fler kommuner att ta frågan om klimatnödläge på allvar?
  • Hur samlar vi människor från olika bakgrunder, åldrar och organisationer, i förorter och på landsbygden, i klimatrörelsen?

Kursen inleds i samband med ett rådslag för en grön rättvis nystart där olika lokala, regionala och nationella klimatförslag diskuteras. I kursen får du som deltagare fördjupa din kunskap om möjligheter till förändring på din ort. Du får även lära dig av det arbete som sker på andra platser i landet. Till exempel genom FOLK – Forum för lokal klimataktivism, ett nytt initiativ för att stötta och utveckla lokala gruppers arbete. 

Vi studerar också internationella och nationella erfarenheter. Vi granskar de miljardbelopp som sätts in för att hantera dagens kris, och hur dessa förhåller sig till de möjligheter till omställning som finns.

Kursen ordnas av Färnebo folkhögskola, Klimataktion och Jordens Vänner i nära samarbete med Klimatriksdagen, Fridays for Future, KlimatSverige, Omställning Sverige.

Kom med och möt andra som tror på möjligheterna att ställa om världen för klimaträttvisa och som vill agera. Det är dags nu!

BRA ATT VETA

Studieform: Kursen ges på distans med videomöten varje vecka, samt två helgträffar. Helgträffarna kan ske helt på distans beroende på hälsoläget och corona. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 8 augusti – 23 oktober 2020.

Förkunskaper: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin. För mer information, se: www.csn.se

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tillsvidare anställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Plats för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid.

Anmälan: Ansökan stängd den 30 juni.

Kontakt: Lars Igeland, Färnebo folkhögskola, lars.igeland@farnebo.se