Jobba på Färnebo?

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi har resande kurser till Afrika och Latinamerika och allmän kurs som är behörighetsgivande för vidare studier. På alla kurser arbetar vi med aktivt medborgarskap, globala rättvisefrågor, klimat, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Vikariatet är förlagt till Gävle på allmän kurs. Våra deltagare kommer från hela världen och från olika samhällsklasser och vi önskar att personallaget också skall bestå av människor med olika bakgrund och kompetens. Du kommer att ingå i ett lärarlag med gemensamt kursansvar. Arbete med rekrytering och administration ingår i tjänsten.

Tjänsten är 6 månaders provanställning med möjlighet till förlängning och omfattar 75 till 100 %. Beroende på tjänstledigheter och föräldraledigheter kan ytterligare vikariat tillkomma. Tillträde 15 augusti.

Tjänsterna innebär att du jobbar med ett eller flera av följande kompetensområden:
engelska, matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk och/eller specialpedagogik.

Kvalifikationer: Relevant lärarexamen/folkhögskollärarexamen eller annan pedagogisk erfarenhet.
Vi strävar efter mångfald i organisationen vid tillsättning av tjänster.

Lokalt löneavtal och meritvärderingssystem tillämpas.

För mer information om skolan och våra kurser se: www.farnebo.se

För upplysningar om tjänsten kontakta:
Samordnare/rektor: lars.igeland@farnebo.se eller paul.carlsson@farnebo.se
Tel. 0291- 202 75
SFHL:s representant: jonathan.korsar@farnebo.se

Ansökan skickas tillsammans med CV och referenser till:
Lars Igeland, Färnebo folkhögskola, Färnebovägen 874, 810 20 Österfärnebo

Sista ansökningsdag är 15 juli 2014.

Posted in Kurser.